!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Karlovy Vary

Karlsbad   Carlsbad  Карловы Вары  [Karlovy Vary] / Карлсбад  [Karlsbad]


Papilonia Karlovy Vary
předešlé názvy  •  former names
2015 - ~2019
(CES) Motýlí dům Diana • Motýlí dům a mini zoo Diana
(ENG) Butterfly House Diana • Butterfly House and Mini Zoo Diana
50°13'07"N, 12°52'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0190A
     
 
Vrch přátelství 5/1
Karlovy Vary
360 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 353222872
 
+420 777774040
 
info☼dianakv.cz
 
www.dianakv.cz
 
motýlí dům a malá dětská kontaktní zoo restaurace s rozhlednou na Dianě - okolo 30 druhů motýlů, rozely, pásovníci (a zřejmě i jiní drobní exoti) a koi kapři v hale o ploše okolo 100 m2 a poníci, kozy, prasata a pávi v mini zoo (jeden výběh).

butterfly house and a small children's contact zoo of the Restaurant with lookout tower on Diana hill - about 30 species of butterflies, rosellas, masled finches (and probably other small exotics songbirds) and koi carps in the hall with an area of around 100 m2 and ponies, goats, pigs and peacocks in mini zoo (one enclosure).

obchod se suvenýry; rozhledna
souvenir shop; lookout tower

restaurace
restaurant

15. května 2015 (mini zoo dříve)
15th May 2015 (mini zoo before)

soukromé (Mgr. Michael Kučera)
private (Mgr. Michael Kučera)

100 m2 - motýlí hala; ~ 200 m2 - mini zoo
100 m2 - butterfly hall; ~200 m2 - mini zoo

N/A
 
1) Stručně o motýlím domě

N/A N/A 0 N/A
0 N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 07.10. 2015 (Video: 5 min 20 sec)
Image 1 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015 (Video: 5 min 20 sec)
Roman Hynek, 07.10. 2015 (Video: 5 min 20 sec)
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 2 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 3 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 4 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 5 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 6 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 7 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 8 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 9 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 10 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 11 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 12 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 13 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 14 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 15 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 16 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 17 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 18 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 19 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 20 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 21 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 22 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 23 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 24 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 25 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 26 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 27 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 28 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 29 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 30 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 31 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 32 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 33 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 34 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 35 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 36 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 37 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 38 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 39 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 40 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 41 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 42 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 43 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 44 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 45 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 46 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 47 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 48 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 49 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 50 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 51 of 56
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Michal Peterka, 17.06. 2019
Image 52 of 56
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Image 53 of 56
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Image 54 of 56
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Image 55 of 56
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Image 56 of 56
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019

  Stránka vytvořena 13.10. 2015 Poslední úprava 13.10. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.