!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Karlštejn

Karlstein

Karlštejn byl původně část Budňan, v roce 1952 byly Budňany spojeny s obcí Poučník a nově vzniklá obec byla nazvaná Karlštejn • Karlštejn was originaly part of Budňany, in 1952, Budňany was united with Poučník and newly-emerged village gave name Karlštejn


Zoodomek Karlštejn
Karlštejn Zoohouse
49°56'11"N 14°11'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0209B
     
 
Karlštejn 101
267 18
CZECH REPUBLIC
 
+420 605069197
 
N/A
 
zoodomek☼seznam.cz
 
N/A
 
minizoo původně v rodinném domě pod hradem Karlštejn - prakticky spíše „mikrozoo“ ve stádiu budování. Ještě než byla dokončena, přestěhovala se o pár domů dál (ve stejné ulici), nyní mají zvířata i venkovní výběhy, ale fakticky se Zoo domku stala další z mnoha kontroverzních kontaktních zoo (kontakt s exotickými zvířaty). Lvice, puma, lemuři, mangusty (předtím surikaty), ježci, drobní hlodavci, papoušci, hadi, ještěrky, želvy, axolotli, bezobratlí...

minizoo originally in a family house under Karlstejn Castle - practically "microzoo" in the stage of building. Already before it was completed, was moved a few houses further (in the same street), now animals have also outdoor enclosures, but in fact the Zoo House became the other of many controversial contact zoos. Lioness, puma, lemurs, mongooses (formerly meerkats), hedgehogs, small rodents, parrots, snakes, lizards, turtles, axolotls, invertebrates...

velmi blízko hradu Karlštejn
very near of the Karlstejn Castle

X

~2016 (by Pavel Jindra); 2008 - přestěhováno • moved

nezisková organizace Lemurs & Birds park o.p.s. (původně Zoodomek Karlštejn o.p.s.)
non-profit organisation Lemurs & Birds park o.p.s. (originally Zoodomek Karlštejn o.p.s.)

N/A

N/A
 
1) O Zoodomku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Lukáš Nekolný, 21.04. 2017
Image 1 of 17
Lukáš Nekolný, 21.04. 2017
Lukáš Nekolný, 21.04. 2017
Lukáš Nekolný, 21.04. 2017
Image 2 of 17
Lukáš Nekolný, 21.04. 2017
Lukáš Nekolný, 21.04. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 3 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 4 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 5 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 6 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 7 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 8 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 9 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 10 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 11 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 12 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 13 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 14 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 15 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 16 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017
Image 17 of 17
Roman Hynek, 02.08. 2017
Roman Hynek, 02.08. 2017

  Stránka vytvořena 13.10. 2017 Poslední úprava 02.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.