!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Karlštejn

Karlstein

Karlštejn byl původně část Budňan, v roce 1952 byly Budňany spojeny s obcí Poučník a nově vzniklá obec byla nazvaná Karlštejn • Karlštejn was originaly part of Budňany, in 1952, Budňany was united with Poučník and newly-emerged village gave name Karlštejn


Zoopark Karlštejn
 
49°55'84"N 14°11'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0227A
     
 
Karlštejn 329
267 18
CZECH REPUBLIC
 
+420 311744411
 
N/A
 
zoopark-karlstejn☼hhotels.cz
 
www.zoopark-karlstejn.cz
 
malá soukromá mini zoo, či spíše polomobilní cirkusový zvěřinec na louce v Karlštejně - zvířata jsou převážně v cirkusových klecích, kopytníci v několika velmi obyčejných výbězích. Lvi (bílí), tygři (i bílí), levharti, nosáli, psi ušatí, makaci, zebry, jaci, zebu, zubři (?), velbloudi, osli, koně, poníci, kozy, ovce, pštrosi, výři...

small private mini zoo, or rather semi-mobile (movable) circus menagerie in a meadow in Karlštejn - animals are mainly in circus cages, ungulates in several very common enclosures. Lions (white), tigers (also whites), leopards, coatis, bat-eared foxes, macaques, zebras, yaks, zebus, wisents (?), camels, donkeys, horses, ponies, goats, sheep, ostriches, eagle-owls...

jízda na koních, ponících a velbloudu, dětské atrakce
horse, pony and camel riding, children's attractions

kiosek
kiosk

1. června 2018
1st June 2018

soukromé (H&Hotels s.r.o. - majitel, Ludvík Berousek - provozovatel a majitel zvířat)
private (H&Hotels Ltd. - owner, Ludvík Berousek - operator and owner of animals)

~4 ha

N/A
 
1) Stručně o zooparku

0 0 0 ~28 / ?
(2019)
0 ~2 / ? ~26 / ?
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 02.08. 2019 (Video: 02 min. 50 s.)
Image 1 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019 (Video: 02 min. 50 s.)
Roman Hynek, 02.08. 2019 (Video: 02 min. 50 s.)
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 2 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 3 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 4 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 5 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 6 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 7 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 8 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 9 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 10 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 11 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 12 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 13 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 14 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 15 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 16 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 17 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 18 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 19 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 20 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 21 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 22 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 23 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 24 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 25 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 26 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 27 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 28 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 29 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 30 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 31 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 32 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 33 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 34 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 35 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 36 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 37 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 38 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 39 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 40 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 41 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 42 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 43 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 44 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 45 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 46 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 47 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 48 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 49 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 50 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 51 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 52 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 53 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 54 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 55 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 56 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 57 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 58 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 59 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 60 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 61 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 62 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 63 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 64 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 65 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019
Image 66 of 66
Roman Hynek, 02.08. 2019
Roman Hynek, 02.08. 2019

  Stránka vytvořena 19.08. 2019 Poslední úprava 19.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.