!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kateřina

Katharinadorf

někdy se uvádí Nový Drahov nebo Hájek (vchod do rezervace leží v Kateřině u železniční zastávky Nový Drahov na okraji Hájku) nebo Skalná (dříve samostatné obce Kateřina, Nový Drahov i Hájek jsou administrativně součásti Skalné) • sometimes is mentioned Nový Drahov or Hájek (the entrance of the Reserve lies in Kateřina near of railway station Nový Drahov and in the outskirt of Hájek) or Skalná (formerly independent villages Kateřina, Nový Drahov and Hájek are administratively part of Skalná)


Národní přírodní rezervace SOOS
National Nature Preserve SOOS
50°08'48"N, 12°24'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0118B
     
 
Kateřina 39
Skalná
351 34
CZECH REPUBLIC
 
+420 354542033
+420 737769354
 
N/A
 
muzeum_fl☼iol.cz
 
www.kamennevrchy.cz/...
 
unikátní geologická přírodní rezervace s množstvím turistických atrakcí - vynikající 1,2 km dlouhá Naučná stezka (rašeliniště, slatiniště, evropská rarita - křemelinový štít, mofety - bahenní sopky atd.), Geologický park (kameny), expozice Dějiny země - Jurský park (obrazy pravěku světoznámého malíře Z. Buriana, modely dinosaurů v životní velikosti, kolekce trilobitů a minerálů), expozice Příroda Chebska (botanické a hlavně zoologické sbírky - preparovaná zvířata), Obora a Záchranná stanice (zvaná zoopark nebo minizoo). Tzv. obora je výběh daňků podél hlavní silnice. Záchranná stanice slouží hlavně pro hendikepovaná zvířata, ale je zde i několik zdravých (hlavně dravci, sovy a vodní ptáci).

an unique geological nature preserve with many tourist attractions - excellent 1,2 km long nature trail (bogs, fens, European rarity - shield of diatomaceous earth, moffetes - mud volcanoes etc.), Geological park (stones), exposure History of Earth - Jurassic Park (paintings of prehistory by world known painter Z. Burian, models of dinosaurs in the life size, a collection of trilobites and minerals), exposure Nature of Egerland (botanical and mainly zoological collections - stuffed animals), Deer park and Rescue station (called the zoopark or mini-zoo). The so-called Deer park is the enclosure of fallow deer along the main road. The Rescue station serves mainly for handicapped animals, but there are also a few healthy (mainly raptors, owls and waterfowl).

obchod se suvenýry, prohlídky s průvodcem, ukázky dravců, množství excelentních expozic (především Naučná strzka); blízko je Motýlí dům
souvenir shop, guided tours, raptors displays, many of excellent expositions (especially the Nature trail); near is Butterfly House

bufet
buffet

Přírodní rezervace - 1964; Záchranná stanice - zřejmě někdy mezi 2000 a 2004; dančí obora - 2005
the Nature Preserve - 1964; Rescue Station - probably between 2000 and 2004; Fallow deer park - 2005

národní (spravována Městským Muzeem Františkovy Lázně)
national (namaged by Františkovy Lázně Municipal Museum)

221 ha (celá Přírodní rezervace; z toho Záchranná stanice okolo 0,25 ha a obora necelých 0,1 ha)
221 ha (whole Nature Preserve; Rescue Station around 0,25 ha of that and the deer park just under 0,1 ha)

 
1) Národní přírodní rezervace SOOS - výstavní expozice
2) O SOOSu

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 6 min 51 sec)
Image 1 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 6 min 51 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 6 min 51 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 2 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 3 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 4 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 5 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 6 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 7 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 8 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 9 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 10 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 11 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 12 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 13 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 14 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 15 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 16 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 17 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 18 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 19 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 20 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 21 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 22 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 23 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 24 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 25 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 26 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 27 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 28 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 29 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 30 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 31 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 32 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 33 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 34 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 35 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 36 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 37 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 38 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 39 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 40 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 41 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 42 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 43 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 44 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 45 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 46 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 47 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 48 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 49 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 50 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 51 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 52 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 53 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 54 of 60
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Lukáš Nekolný, 06.07. 2016
Image 55 of 60
Lukáš Nekolný, 06.07. 2016
Lukáš Nekolný, 06.07. 2016
Lukáš Nekolný, 06.07. 2016
Image 56 of 60
Lukáš Nekolný, 06.07. 2016
Lukáš Nekolný, 06.07. 2016
Lukáš Nekolný, 06.07. 2016
Image 57 of 60
Lukáš Nekolný, 06.07. 2016
Lukáš Nekolný, 06.07. 2016
Michal Peterka, 17.06. 2019
Image 58 of 60
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Image 59 of 60
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019
Image 60 of 60
Michal Peterka, 17.06. 2019
Michal Peterka, 17.06. 2019

  Stránka vytvořena 07.10. 2011 Poslední úprava 04.02. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.