!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kvilda

Außergefild


Návštěvnické centrum Kvilda
Jelení (a rysí) výběh Kvilda
Kvilda Visitor Centre • Kvilda Deer (and Lynx) Enclosure
49°01'52"N 13°34'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0229B
     
 
Kvilda
384 93
CZECH REPUBLIC

Postal address:
Správa Národního parku Šumava
1.máje 260
Vimperk
385 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 731530341
 
N/A
 
nckvilda☼npsumava.cz

office of Šumava NP:
vimperk☼npsumava.cz
 
www.npsumava.cz/... ; www.npsumava.cz/... ;  
 
návštěvnické centrum, naučná stezka a výběhy jelenů a rysů. Výběh jelenů má 8,7 ha, je průchozí a podél návštěvnické trasy stojí tři vysoké zastřešené pozorovatelny, výběh rysů má plochu okolo 0,5 ha a je opatřen velkou patrovou vyhlídkou.

visitor centre, nature trail and enclosures of deer and lynxes. The deer enclosure is 8.7 ha large, is walk-through and along the visitor path there are three tall roofed observation towers, the lynx enclosure has an area of about 0.5 ha and is equipped with a large two-storey roofed lookout.

dětské hřiště, komentované prohlídky, naučná stezka
children's playground, commented tours, nature trail

automaty s občerstvením
refreshment machines

srpen 2015
August 2015

národní (NP Šumava)
national (Šumava NP)

9,2 ha - výběhy (celé zařízení - tj. výběhy, naučná stezka, návštěvnické centrum a parkoviště je na celkové ploše okolo 46 ha)
9.2 ha - the enclosures (the whole facility - i.e. the enclosures, nature trail, visitor centre and parking is on the total area of around 46 ha)

N/A
 
1) Stručně o Návštěvnickém centru

0 0 0 2 / ?
(2019)
0 0 2 / ?
 
~2018
2016
2015
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 08.07. 2019 (Video: 02 min. 42 s.)
Image 1 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019 (Video: 02 min. 42 s.)
Roman Hynek, 08.07. 2019 (Video: 02 min. 42 s.)
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 2 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 3 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 4 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 5 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 6 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 7 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 8 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 9 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 10 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 11 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 12 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 13 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 14 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 15 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 16 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 17 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 18 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 19 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 20 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 21 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 22 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 23 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 24 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 25 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 26 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 27 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 28 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 29 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 30 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 31 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 32 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 33 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 34 of 34
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019

  Stránka vytvořena 19.08. 2019 Poslední úprava 19.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.