!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lány

Lana


Ukázková obůrka Lány
Lány Demonstration Little Game Preserve
50°06'27"N, 13°55'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0164B
     
 
Lány
270 61
CZECH REPUBLIC

Lesní správa Lány
Lesní 140
Lány
270 61
CZECH REPUBLIIC
 
Lesní správa Lány:
+420 313502074
 
Lesní správa Lány:
+420 313502012
 
Lesní správa Lány:
sekretariat☼lslany.cz
 
www.obora-lany.cz
www.lslany.cz/...
 
Obrovská Lánská obora (nejstarší na světě) patří Kanceláři prezidenta republiky a je provozována prostřednictvím Lesní správy Lány, která zde zřídila Naučnou stezku (2006), jejíž součástí je i Ukázková obůrka... Jeden více než 4 ha rozsáhlý výběh jelenů Dybowského, siků, daňků (dříve i jelenů evropských) a muflonů, velká vyhlídka, jezírko se třemi druhy jeseterů, pstruhy a koi kapry a kompletní návštěvnický servis.

Huge Lány Game Preserve (the oldest in the world) belongs to the Office of President of the Republic and is operated by Lány Forestry, which created here a nature trail (2006), that includes also Demonstration Little Game Preserve... One more than 4 ha extensive enclosure of Dybowski's deer, sika deer, fallow deer (formerly also red deer) and mouflon, large lookout, a lake with three species of sturgeons, trouts and koi carps and a complete visitor service.

prohlídky s průvodcem (pro skupiny); prodej suvenýrů, dlouhá Naučná stezka; množství aktivit Lán (Školní zemědělská antilopí farma; Muzeum TGM, hrob TGM, Zámek Lány, Muzeum sportovních automobilů, Lánská koněspřežka - druhá nejstarší v Evropě atd.)

guided tours (for groups) long Nature Trail; sale of souvenirs; numbers of activities of Lány (School agriculture antelope farm; Museum of T.G. Masaryk; Masaryk's grave, Lány Manor, Sports car Museum, Lány horse-drawn wagonway - the second oldest in Europe etc.)

kiosek
kiosk

28. května 2006 (Naučná stezka a ukázková obůrka; Lánská obora již 1713)
28th May 2006 (Nature trail and Demonstration Little Game Preserve; The Lány Game Preserve already in 1713)

Lesní správy Lány - příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lány Forestry (Lesní správa Lány) - state-funded institution of the President of the Republic Office

~ 4,75 ha (Ukázková obůrka; pro zajímavost - celá Lánská obora 30,05 km2)
~ 4,75 ha (Demonstration Little Game Preserve; as a matter of unterest - The whole Lány Game Preserve 30.05 km2)

N/A
 
1) Stručně o Obůrce

0 5 / ? 0 9 / ~ 70 (+ ryby • fish)
(2012)
0 0 4 / ~ 70
 
2012
           
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 18.09. 2012 (Video: 2 min 16 sec)
Image 1 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012 (Video: 2 min 16 sec)
Roman Hynek, 18.09. 2012 (Video: 2 min 16 sec)
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 2 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 3 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 4 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 5 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 6 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 7 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 8 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 9 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 10 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 11 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 12 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 13 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 14 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 15 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 16 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 17 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 18 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 19 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 20 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 21 of 21
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012

  Stránka vytvořena 05.10. 2012 Poslední úprava 05.10. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.