!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lány

Lana


Školní zemědělský podnik Lány
ŠZP Lány • Školní farma Lány
Lány School Agriculture Enterprise • Lány School Farm
50°07'41"N, 13°57'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0165C
     
 
Zámecká 419
Lány
270 61
CZECH REPUBLIC
 
+420 313250511
 
+420 313502030
 
szp☼lany.czu.cz
 
www.lany.czu.cz  
 
vědecko-výzkumná farma antilop losích a lam guanako provozovaná Institutem tropů a subtropů České zemědělské Univerzity v Praze. Farma leží v bývalém prezidentském statku a slouží hlavně k praktické výuce, řešení diplomových a dizertačních prací a k ověření možností alternativního komerčního využití těchto zvířat, ale v tak turistické obci Lány také jako jakási "speciální zoo". Okolo 50 kusů antilop losích ve dvou výbězích (celkem asi 2 ha) a okolo 15 kusů lam guanako v jednom výběhu (1 ha). ŠZP má v rámci projektu veterinární vyjímku na porážku antilop a tak nejen jedinou antilopí farmou v EU, ale i jediným, kdo může v EU antilopy porážet.

scientific-research farm of elands and guanacos operated by the Institute of Tropics and Subtropics of Czech Agricultural University in Prague. The farm is located in the former Presidential homestead and serves mainly for practical education, solution of diploma and doctoral theses and to verification of the possibilities of alternative commercial use of these animals, but in so tourist village of Lány, also as a kind of "special zoo". About 50 specimens of elands in two enclosures (in total about 2 ha) and about 15 specimens of guanacos in one enclosure (1 ha). ŠZP has a veterinary dispensation for the slaughter of antelopes in the frame of the project and so it is the only antelope farm in the EU and moreover also the only one who can to slaughter the antelope in the EU.

množství aktivit Lán (Naučná stezka a Ukázková obůrka; Muzeum TGM, hrob TGM, Zámek Lány, Muzeum sportovních automobilů, Lánská koněspřežka - druhá nejstarší v Evropě atd.)

numbers of activities of Lány (Nature trail and Demonstration Little Game Preserve; Museum of T.G. Masaryk; Masaryk's grave, Lány Manor, Sports car Museum, Lány horse-drawn wagonway - the second oldest in Europe etc.)

X

jaro 2006 (předtím, od 2002, neveřejné v Březové u Kutné Hory)
spring 2006 (before that, since 2002, not for public in Březová near Kutná Hora)

Institut tropů a subtropů České zemědělské Univerzity (ČZU) v Praze
Institute of Tropics and Subtropics of the Czech Agricultural University in Prague

~ 3 ha

N/A
 
1) Stručně o ŠZP

0 0 0 2 / ~ 65
(2012)
0 0 2 / ~ 65
 
2012
           
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 18.09. 2012 (Video: 2 min 42 sec)
Image 1 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012 (Video: 2 min 42 sec)
Roman Hynek, 18.09. 2012 (Video: 2 min 42 sec)
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 2 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 3 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 4 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 5 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 6 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 7 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 8 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 9 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 10 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 11 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 12 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 13 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 14 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 15 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 16 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 17 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 18 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 19 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 20 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 21 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 22 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 23 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 24 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 25 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 26 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 27 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 28 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 29 of 47
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 30 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 31 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 32 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 33 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 34 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 35 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 36 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 37 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 38 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 39 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 40 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 41 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 42 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 43 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 44 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 45 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 46 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Image 47 of 47
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016
Mojmír Sedláček, 19.05. 2016

  Stránka vytvořena 05.10. 2012 Poslední úprava 05.10. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.