!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Letohrad

-> 1950 Kyšperk ; Geiersberg


Voliéry exotického ptactva Letohrad
Letohrad Aviaries of exotic birds
50°02'07"N, 16°29'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0141B
     
 
Zámecký park
Letohrad
561 51
CZECH REPUBLIC

Klub chovatelů exotického ptactva o.s.
Letohrad
561 51
CZECH REPUBLIC
 
Klub chovatelů exotického ptactva o.s.:
+420 732740669
 
N/A
 
Klub chovatelů exotického ptactva o.s.:
borovicka23☼seznam.cz
 
- - -
 
soustava ptačích voliér v Zámeckém parku. Původně zde byla oranžérie a několik skleníků, ve druhé polovině 20. století byla oranžérie přestavěna na veřejné záchodky. V roce 2005 bylo u vstupu na zámeckou terasu postaveno nové WC a staré přestalo fungovat. Následně bylo rozhodnuto, že bude objekt přebudován na veřejné voliéry pro exotické ptáky. Nové velmi moderní voliéry byly otevřeny 30. června 2011. Šest voliér z pletiva a skla a domeček se zázemím a vnitřními ubikacemi papoušků - papoušci Austrálie a jeden druh z Jižní Ameriky - kakadu růžový, papoušek červenokřídlý, papoušek královský, papoušek nádherný, rozela Pennantova a amazoňan oranžovokřídlý. V plánu byly také rozely žlutohlavé a papoušek horský. Voliéry se během pár měsíců staly populárním výletním místem škol celého okresu, proto je v plánu (pokud bude dostatek finančních prostředků) stavba ještě jednoho komplexu voliér pro evropské ptáky (pěvci a bažanti).

system of bird aviaries in the Chateau park. Originally, there were several greenhouses and orangery, in the second half of the 20th century the orangery was rebuilt into a public toilet. In 2005, at the entrance of the castle terrace there were built new toilets and old stopped working. Subsequently it was decided that the object will be converted into a public aviaries for exotic birds. New very modern aviaries were opened on the 30th June 2011. Six aviary made of mesh and glass and the building with the background and inner sleeping quarters of parrots - parrots of Australia and one species from South America - Galah cockatoo, red-winged parrot, Australian king parrot, superb parrot, crimson rosella and orange-winged Amazon. planned were also pale-headed rosella and regent parrot. The aviaries become a popular tourist place for schools of the whole district within a few months of operation, so it is planned (if will be sufficient funds) to build one more aviary system for European birds (song birds and pheasants).

v parku je také zámek s Muzeem Járy Cimrmana, Strašidelná jeskyně a několik historických budov
in the park there is also Chateau with Museum of Jára Cimrman (popular fictional theatrical character), Haunted grotto and several historical buildings

X

30. června 2011
30th June 2011

zařízení : městské; provoz, chov a papoušci : Klub chovatelů exotického ptactva o.s.
facility: municipal; operation, breeding and parrots: Klub chovatelů exotického ptactva o.s. (Club of breeders of exotic birds -civil association)

N/A

N/A
 
1) Stručně o voliérách

0 0 0 6 / cca 15
(2011)
0 6 / cca 15 0
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 05.10. 2011 (Video: 1 min 40 sec)
Image 1 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011 (Video: 1 min 40 sec)
Roman Hynek, 05.10. 2011 (Video: 1 min 40 sec)
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 2 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 3 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 4 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 5 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 6 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 7 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 8 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 9 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 10 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 11 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 12 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 13 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 14 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 15 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 16 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 17 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 18 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 19 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 20 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 21 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 22 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 23 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 24 of 24
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011

  Stránka vytvořena 13.11. 2011 Poslední úprava 13.11. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.