!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Liberec

Reichenberg  Liberec; Librek; Rychbark  Libercis

dříve • formerly: Reychinberch, Reychmberg, Rychmberk, Rychberk, Lichberk, Libercum; Liberk, Reichenberg


Botanická zahrada Liberec
Botanical Garden Liberec
předešlé názvy  •  former names
(DEU) Pflanzengarten und Palmenhaus Reichenberg
(CES) Zahrada rostlin a dům palem Liberec
(ENG) Liberec Plant Garden & Palm House

(CES) Severočeská Botanická zahrada (SČ BZ) Liberec
(ENG) North Bohemian Botanical Garden
50°46'41"N, 15°04'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0030B
     
 
Purkyňova 630/1
Liberec 1
460 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 485252811
 
+420 485252833
 
info☼botanyliberec.cz
 
www.botaniliberec.cz ; www.botanickazahradaliberec.cz
 
nejstarší a jedna z nejhezčích botanických zahrad v ČR (největší tropická a subtropická expozice v ČR). V roce 1960 byla v botanické zahradě vybudována sladkovodní akvária. O 4 roky později (1964) přibyla také akvária mořská - vůbec první v ČR. Akvária byla menších rozměrů a tvořila jakousi akvarijní stěnu v jedné z chodeb nad schodištěm. Kromě ryb byli v botanické zahradě i krokodýli. V letech 1995 - 2000 bylo demontováno všech 18 skleníků (11 expozičních + 7 pěstitelských) a postaven byl naprosto nový moderní komplex ve tvaru krystalové drúzy (9 expozičních a 9 pěstitelských skleníků). V novém komplexu jsou akvária již v samostatném pavilonu (pavilon B). Je zde jedno velké akvárium ve tvaru tunelu s vrubozubci a několik menších podél všech stěn - množství ryb (např. piraně, perutýni, klauni, ostenci, terčovci, bodloci, čtverzubci, murény, bahníci atd.), paryb (trnuchy, žralůčci) a bezobratlých (koráli, sasanky atd.). U vchodu (přízemí pavilonu A) jsou dvě akvária s vodními želvami a axolotly. V pavilonu E (Neotropis) je expozice kajmanů a vodních želv. Pavilon I (Květnice) je domovem Koi kaprů a v horním patře na ochozu (pavilon C - Australis) je voliéra drobných exotických ptáků (např. neofémy, holoubci, zebřičky atd.).
Botanická zahrada je členěna do několika tématických expozic: Přízemí: vchod a akvária (pavilon A), avárium (pavilon B), Australis (C), masožravé rostliny (D), Neotropis (E), velké kaktusy (F), Paleotropis (G), pravěk (H), květnice (I). Horní patro: kaktusy (A), Aridní Afrika (B), orchideje (G). Zahrada: park, trvalky, Alpinum, Pěnišníky, Květena mokřadů, Orientální zahrada a bonsaje (vchod ze skleníku).

the oldest and one of the most beautiful botanical gardens in the Czech republic (the largest tropical and subtropical exposition in the country). 1960, in the botanical garden there were built freshwater aquariums. 4 years later (1964) also added sea aquariums - first in the country. The aquariums were of smaller size and formed a sort of aquarium wall in one of the corridors above the stairs. In addition to fish in a botanical garden there were also crocodiles. In 1995 - 2000, was dismantled all 18 greenhouses (11 for exposure +7 for cultivation) and built a brand new modern complex in form of the cluster of crystals (9 pavilions for exposure and 9 for cultivation). In the new complex the Aquariums are already in a separate pavilion (pavilion B). There is a large tunnel aquarium with Oscar fishes and several smaller aquariums along all the walls - the number of fish (e.g. piranhas, lionfish, clownfish, triggerfish, discus, zebrasoma, Tetradontidae, morays, lungfish etc.), cartilaginous fish (stingrays, carpetsharks) and invertebrates (corals, sea anemones etc.). At the entrance hall (ground floor of Pavilion A) are two aquariums with aquatic turtles and axolotls. In Pavilion E (Neotropis) there is exposure to caimans, and turtles. Pavilion I (Flowery selection) is home to koi carps and in the upper floor of the gallery (Pavilion C - Australis) there is an aviary with small exotic birds (eg Neophema parrots, doves, zebra finches etc.).
The botanical garden is divided into several thematic exhibitions: Ground floor: entrance and Aquariums (Pavilion A), Aquarium (Pavilion B), Australis (C), carnivorous plants (D), Neotropis (E), a large cacti (F), Paleotropis (G ), Prehistory (H), Flowery selection (I). Upper floor: cacti (A), Arid Africa (B), orchids (G). Garden: park, perennials, Alpinum, rhododendrons, wetlands flora, Oriental Gardens and bonsai (entrance from the greenhouse).

obchod se suvenýry; blízko je zoo
souvenir shop; near is the zoo

N/A

5. září 1895 - botanická zahrada, 1960 - akvária
5th September 1895 - Botanical Garden, 1960 - aquariums

městská
municipal

2 ha

N/A
 
1) Stručně o Botanické zahradě

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2007
1984
1980s
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 13.04. 2011 (Video: 4 min 52 sec)
Image 1 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011 (Video: 4 min 52 sec)
Roman Hynek, 13.04. 2011 (Video: 4 min 52 sec)
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 2 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 3 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 4 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 5 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 6 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 7 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 8 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 9 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 10 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 11 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 12 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 13 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 14 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 15 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 16 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 17 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 18 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 19 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 20 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 21 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 22 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 23 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 24 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 25 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 26 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 27 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 28 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 29 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 30 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 31 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 32 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 33 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 34 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 35 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 36 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 37 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 38 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 39 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 40 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 41 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 42 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 43 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 44 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 45 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 46 of 46
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011

  Stránka vytvořena 08.05. 2011 Poslední úprava 08.05. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.