!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Modrá

Neudorf

dříve • previously: Nová Ves


Živá voda Modrá
Modrá Water of life
49°06'12"N, 17°24'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0182A
     
 
Modrá 233
pošta Velehrad
687 06
CZECH REPUBLIC
 
+420 576519363
+420 777613246
 
N/A
 
info☼zivavodamodra.cz
 
www.zivavodamodra.cz
 
zařízení postavené v rove 2013 z grantu EU na přeshraniční spolupráci - sladkovodní akvárium, či spíše sladkovodní expozice, jelikož klasických akvárií je tu jen velmi málo (jen 2). Zahrada s množstvím místních rostlin, potůčkem, lesní mokřadní tůňkou, koupací jezero a menší chovné jezero (o objemu 850 m3). Přímo k jezeru přiléhá přízemní domek se dvěmi podzemními patry. Je zde jedno velké akvárium (s nepůvodními druhy), sloužící jako dotykový bazén, jedno malé s ouklejemi (druhy se zřejmě mění), dva průhledy do tůňky a jezera a hlavní atrakce - 8 m dlouhý podvodní tunel který zabíhá z domu pod hladinu jezera. Nejatraktivnějším druhem je vyza velká a spolu s ní největší moravský kapr (více než 20 kg), dále je zde množství jeseterů ruských, malých a hvězdnatých, boleni, okouni, candáti, lipani, cejni, hlavatky, tloušti, okleje, parmy, štiky, mníci, sumec, pstruzi (venku v potůčku), želvy, raci atd.

facility built in 2013 by a grant of EU for cross-border cooperation - a freshwater aquarium, or rather freshwater exposure, because only very few classic aquariums are here (only 2). Garden with a number of local plants, rivulet, forest wetland pools, swimming lake and smaller breeding lake (with a volume of 850 m3). Directly to the lake lake the storey house with two underground floors is adjacent. There is one big aquarium (with invasive species), serving as a touch pool, one with a bleaks (species are probably changed), two windows to the wetland pool and and the lake and the main attraction - 8 m long underwater tunnel that protrudes out of the house below the surface of the lake. The most attractive species is beluga and with it also the largest Moravian carp (over 20 kg), then there are a number of sterlets, sevrugas and Russian sturgeons, Aral asps, perches, pikeperches, graylings, breams, Danube salmons, chubs, bleaks, barbels, pikes, burbots, catfish, trouts (outside in the rivulet), turtles, crayfish etc.

prodejna suvenýrů, prohlídky s průvodcem, dotyková nádrž, interaktivní prvky, projekční místnost, botanická stezka, relaxace a koupání (v samostatném jezírku), vedle je Archeologický skanzen a blízko Terárium

souvenir shop, guided tours, touch pool, interactive items, projection room, botanical trail, relaxation and swimming (in separate lake), next is Archaeological open-air museum and near is Terrarium

X

2013

městské
municipal

N/A

N/A
 
1) Botanická a sladkovodní expozice Živá voda
2) Stručně o Živé vodě

N/A N/A N/A N/A
N/A 0 0
 
2014
           
 

 všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 09.06. 2015 (Video: 3 min 19 sec)
Image 1 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015 (Video: 3 min 19 sec)
Roman Hynek, 09.06. 2015 (Video: 3 min 19 sec)
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 2 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 3 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 4 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 5 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 6 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 7 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 8 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 9 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 10 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 11 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 12 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 13 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 14 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 15 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 16 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 17 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 18 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 19 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 20 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 21 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 22 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 23 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 24 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 25 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 26 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 27 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 28 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 29 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 30 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 31 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 32 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 33 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 34 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 35 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 36 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 37 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 38 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 39 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 40 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 41 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 42 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 43 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 44 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 45 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 46 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 47 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 48 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 49 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 50 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 51 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 52 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 53 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 54 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 55 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 56 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 57 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 58 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 59 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 60 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015
Image 61 of 61
Roman Hynek, 09.06. 2015
Roman Hynek, 09.06. 2015

  Stránka vytvořena 16.06. 2015 Poslední úprava 16.06. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.