!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Náchod

Nachod 


Exotárium Náchod
Exotárium - Mini zoo Náchod
50°25'01"N, 16°09'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0048B
     
 
Zámecká 243
Náchod
547 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 608848133
+420 728176115
+420 608670576
 
N/A
 
exotarium☼seznam.cz
 
www.exotarium.sweb.cz 
 
velmi maličké exotárium v DDM (Dům dětí a mládeže) Déčko Náchod. Tři maličké místnosti - dvě expoziční, třetí spíše pro účely teraristického kroužku. Okolo 30ti druhů zvířat - hadi, ještěrky, kajmani, pavouci, kosmani, podle webu i vakoveverky a dikobrazi (možná spíše dříve). Exotárium se potýká s nedostatkem finančních prostředků - DDM poskytuje pouze prostory a platí energie, vše ostatní je placeno soukromými osobami, které Exotárium i vedou.

very tiny Exotarium in the DDM (House of Children and Youth) Déčko Náchod. The three tiny rooms - two exposure, a third more for terrariums club. About 30 species of animals - snakes, lizards, caimans, spiders, marmosets, in according to web also gliders and porcupines (probably rather previously). Exotárium faces a shortage of funds - DDM provides rooms and pays the energy only, everything other is paid by private persons who also lead the Exotárium.

N/A

X

1995

DDM Déčko Náchod, financováno soukromými osobami
DDM (House of Children and Youth) Déčko Náchod, financed by private persons

N/A

N/A
 
1) Stručně o exotáriu
2) Stručná historie Exotária

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 07.08. 2011 (Video: 1 min 52 sec)
Image 1 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011 (Video: 1 min 52 sec)
Roman Hynek, 07.08. 2011 (Video: 1 min 52 sec)
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 2 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 3 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 4 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 5 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 6 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 7 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 8 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 9 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 10 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 11 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 12 of 12
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011

  Stránka vytvořena 22.08. 2011 Poslední úprava 22.08. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.