!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Náchod

Nachod


Zámecké medvědárium Náchod
Náchod Castle Bear Pit
50°25'08"N 16°09'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0231B
     
 
Státní zámek Náchod
Smiřických 1282
Náchod
547 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 491426201
 
N/A
 
nachod☼npu.cz
 
www.zamek-nachod.cz/...
www.medvedinachod.wbs.cz
 
 
větší medvědárium v původním příkopu Náchodského zámku se dvěma medvědy hnědými

larger bear enclosure in original moat of Náchod castle with two brown bears

zámek
the castle

automaty s občerstvením u pokladny zámku
refreshment machines at the castle cash box

1994 - zřízení medvědária (medvědi od 6. března 1995)
1994 - Bear pit construction (bears since 6th March 1995)

městské - provozováno městem (medvědi patří městu Náchod a Safari Parku Dvůr Králové n. L.; medvědí příkop a zařízení je v pronájmu od Národního památkového úřadu)
municipal - operated by municipality (bears belong to Náchod municipality and to Safari Park Dvůr Králové n. L .; the bear pit and equipment is rented from the National Heritage Authority)

888 m2

N/A
 
1) Historie medvědária
2) Stručně o medvědáriu

0 0 0 1 / 2
(2019)
0 0 1 / 2
 
N/A            


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 12.10. 2010 (Video: 02 min. 05 s.)
Image 1 of 9
Roman Hynek, 12.10. 2010 (Video: 02 min. 05 s.)
Roman Hynek, 12.10. 2010 (Video: 02 min. 05 s.)
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 2 of 9
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 3 of 9
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 4 of 9
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 5 of 9
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 6 of 9
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 7 of 9
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 8 of 9
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 9 of 9
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010

  Stránka vytvořena 20.08. 2019 Poslední úprava 20.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.