!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nová Ves

Neudorf

 Hrachov je administrativně částí obce Čížová Hrachov is administrativelly part of Čížová village


Záchranná stanice živočichů a Ekocentrum Makov
Makov Rescue Station of Animals and Eco-centre
49°21'47"N, 14°05'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0159B
     
 
ČSOP Makov
Nová Ves 10
Písek
397 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 724090220
 
N/A
 
csop.makov☼volny.cz
 
www.makov.cz
 
Záchranná stanice Makov má dvě části - léčebnou (nepřístupnou veřejnosti) a menší expoziční (Ekocentrum), kde jsou chovaná trvale hendikepovaná zvířata - vydry, veverky, dravci, sovy, pěvci, volavky, čápi... Významný chov čápů (více než 20 mláďat). Stanice byla v roce 2012 zrekonstruována.

Makov Rescue Station has two parts - treatment (not accessible for public) and smaller exposure (Eco-centre), where permanently disabled animals are bred - otters, squirrels, raptors, owls, songbirds, herons, storks... Imprtant breeding of storks (more than 20 young birds). The station was reconstructed in 2012.

N/A

N/A

expoziční část - N/A (záchranná stanice 1993)
exhibition part - N/A (rescue station 1993)

ZO ČSOP Makov

~ 1,4 ha (z toho ~ 0,3 ha expoziční část)
~ 1.4 ha (of that ~ 0.3 ha exhibition part)

 
1) Stručně o Stanici

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 2 min 29 sec)
Image 1 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 2 min 29 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 2 min 29 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 2 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 3 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 4 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 5 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 6 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 7 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 8 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 9 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 10 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 11 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 12 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 13 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 14 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 15 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 16 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 17 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 18 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 19 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 20 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 21 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 22 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 23 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 24 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 25 of 25
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012

  Stránka vytvořena 23.09. 2012 Poslední úprava 23.09. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.