!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nové Město nad Metují

Neustadt an der Mettau


Obůrka Klopotov
Obůrka Klopotovské údolí
Little Game Preserve Klopotov • Little Game Preserve Klopotovské údolí (= Klopot valley)
50°20'20"N, 16°09'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0174B
     
 
Lesní ul.
Nové Město nad Metují
549 01
CZECH REPUBLIC
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
fotogalerie na stránkách města • photogallery in site of the city: www.novemestonm.cz/...  
 
malá postupně se rodící turistická a rekreační ukázková obůrka v malebném prostředí Klopotovského údolí podél Bohdašínského potoka. První fáze byla dokončena v říjnu 2003 - v té době šlo o jeden jediný výběh divočáků. V následujícím roce byl výběh zvětšen na dvojvýběh a bylo vybudováno návštěvnické zázemí (lavičky, pikniková místa, informační koutek...). Do roku 2006 přibyl společný výběh jelenů, srnců, krocanů a králíků a také voliéra divokých krocanů, bažantů zlatých, orebic horských, holubů dopňáků a holubů hřivnáčů. Výběh jelenů byl později rozšířen až na současný asi čtyřvýběh. V původním plánu byli ještě i daňci a mufloni a naopak nyní chybí orebice.

Small gradually emerging tourist and recreational demonstration little game preserve in the picturesque Klopot valley along the Bohdašínský creek. The first phase was completed in October 2003 - at that time it was a single enclosure of wild boar. In the following year, the enclosure was increased to double-enclosure and visitor facilities (benches, picnic sites, information corner...) were created. Until 2006, the joint enclosure of red deer, roe deer, turkeys and rabbits was added and also aviary of wild turkeys, golden pheasants, rock partridges, stock doves and common wood pigeons. Later, the enclosure of deer was extended to current about quadruple-enclosutre. In the original plan there were also fallow deer and mouflons and vice versa now rock partridges missing.

turistická stezka (žluté značky) k Čertově díře (pseudojeskyně), Čertově šlápotě (otisk čertovského kopyta na balvanu), Lesníkově studánce, Mertově díře (štola) až do Slavoňova k historickému dřevěnému kostelu Sv. Jana Křtitele (ze 14. století). Na druhou stranu z obůrky je historické jádro města (náměstí, zámek atd.).

hiking trail (yellow signs) to Čertova díra (pseudo-cave Devil's hole), Čertova šlápota (Devil's hoove footprint on the stone), Lesníkova studánka (Forester's natural spring), Mertova díra (Merta's hole - adit) all the way to Slavoňov to the historic wooden church of St. John the Baptist (from 14th century). On the other side from the game preserve there is the historic centre of the city (square, manor etc.).

pikniková místa
picnic spots

27. října 2003 (první fáze - jen jeden výběh divočáků)
27th October 2003 (first phase - one enclosure of wild boars only)

státní (Lesy ČR)
state (Lesy ČR - State forestry)

~ 3 ha (celý pozemek • the whole land 6,75 ha)

N/A
 
1) Stručně o Obůrce

0 0 0 9 / ?
(2014)
0 5 / ? 4 / ?
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 13.04. 2014 (Video: 1 min 49 sec)
Image 1 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014 (Video: 1 min 49 sec)
Roman Hynek, 13.04. 2014 (Video: 1 min 49 sec)
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Image 2 of 32
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Image 3 of 32
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Image 4 of 32
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Image 5 of 32
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Image 6 of 32
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Image 7 of 32
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Image 8 of 32
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Image 9 of 32
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Lukáš Nekolný, 29.12. 2013
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 10 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 11 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 12 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 13 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 14 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 15 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 16 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 17 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 18 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 19 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 20 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 21 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 22 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 23 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 24 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 25 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 26 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 27 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 28 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 29 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 30 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 31 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014
Image 32 of 32
Roman Hynek, 13.04. 2014
Roman Hynek, 13.04. 2014

  Stránka vytvořena 22.04. 2014 Poslední úprava 22.04. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.