!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Olbramovice

Olbramowitz

historicky • historically: Olbramovic


Ekocentrum a farma Čapí hnízdo
Ekocenter and Farm Čapí hnízdo (= Stork nest)
49°41'10"N, 14°39'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0156A
     
 
Dvůr Semtín 1
Olbramovice
259 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 317716211
+420 731738225
 
N/A
 
ekocentrum☼capihnizdo.cz
 
www.capihnizdo.cz
www.ochranafauny.cz/...
 
nové víceúčelové zařízení jehož součástí je i minizoo zvaná Ekocentrum Labyrint a také farma. Moderní minizoo je domovem především trvale hendikepovaných zvířat (ze Záchranné stanice Votice), několika "nehendikepovaných" místních zvířat a menších domácích zvířat - vydry, lišky, daňci, mufloni, divočáci, dravci, sovy, větší pěvci, čápi, vodní ptáci, kozy, miniprasata, králíci... Farma plynule navazuje na minizoo, ovšem je přístupná pouze s průvodcem - ve výbězích jsou lamy, alpaky, 8 plemen koní a poníků, 14 plemen skotu a 4 plemena ovcí. Velmi unikátní je jezdecká hala a stáje - obří budova ve tvaru čapího hnízda.

new multi-purpose facility which includes also mini-zoo called Ekocentrum Labyrint (Eco-center Labyrinth) and a farm. Modern mini zoo is home to especially permanently disabled animals (from Votice Rescue station), several "not-disabled" local animals and smaller domestic animals - otters, foxes, fallow deer, mouflons, wild boars, raptors, owls, larger songbirds, storks, waterfowl, goats, mini-pigs, rabbits... The Farm seamlessly connected to the mini-zoo, but it is accessible with a guide only - in the enclosures there are llamas, alpacas, 8 breeds of horses and ponies, 14 breeds of cattle and 4 breeds of sheep. Very unique it is the riding hall and stables - a giant building stork nest shaped.

obchod se suvenýry, jízda na ponících, různá sportoviště (hřiště, tenisové kurty, golf, bowling, petang...), dětská hřiště, dětské vodní atrakce, rybaření, rybník s pláží, hotel...
souvenir shop, pony riding, various sports facilities (playgrounds, tennis courts, golf, bowling, petanque...), children's playgrounds, children's water attractions, fishing, pond with beach, hotel...

restaurace, hotel
restaurant, hotel

2011

soukromé - Farma Čapí hnízdo a.s.; Ekocentrum provozuje Ochrana fauny ČR o.p.s. (p.s. do 2013)
private - Farma Čapí hnízdo a.s. (joint-stock company); the Eco-centre is operated by Ochrana fauny ČR o.p.s. (non-profit organization, up to 2013 citizens association)

více než 90 ha (celý areál)
more than 90 ha (the whole area)

 
1) Stručně o Čapím hnízdu

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2019
2012
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 3 min 10 sec)
Image 1 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 3 min 10 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 3 min 10 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 2 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 3 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 4 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 5 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 6 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 7 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 8 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 9 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 10 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 11 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 12 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 13 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 14 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 15 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 16 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 17 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 18 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 19 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 20 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 21 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 22 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 23 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 24 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 25 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 26 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 27 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 28 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 29 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 30 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 31 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 32 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 33 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 34 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 35 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 36 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 37 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 38 of 78
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 31.05. 2013
Image 39 of 78
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Image 40 of 78
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Image 41 of 78
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Image 42 of 78
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Image 43 of 78
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Image 44 of 78
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Image 45 of 78
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Image 46 of 78
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Image 47 of 78
Roman Hynek, 31.05. 2013
Roman Hynek, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 48 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 49 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 50 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 51 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 52 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 53 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 54 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 55 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 56 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 57 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 58 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 59 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 60 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 61 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 62 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 63 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 64 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 65 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 66 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 67 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 68 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 69 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 70 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 71 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 72 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 73 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 74 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 75 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 76 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 77 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 78 of 78
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013

  Stránka vytvořena 22.09. 2012 Poslední úprava 05.06. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.