!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Olomouc

Olmütz  Ołomuniec


Flora Olomouc
1966 - 1970 Olomoucké výstavní sady (Olomouc Exhibition Gardens)
49°35'14"N, 17°14'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0045B
     
 
Smetanovy sady
Wolkerova 17
Olomouc
771 11
CZECH REPUBLIC
 
+420 585726111
 
+420 585413370
 
info☼flora-ol.cz
 
www.flora-ol.cz
www.pampeliska.eu/...
 
Flora Olomouc je komplexní botanické zařízení - od správy parků (Smetanovy sady, Bezručovy sady, Čechovovy sady) po výstaviště s botanickými expozicemi. Expozice Flory mají dvě oddělené části - první je v Bezručových sadech - Botanická zahrada a Rozárium, druhá v Sadech Smetanových - Sbírkové skleníky (asi 650 m od botanické zahrady). Druhá část - Sbírkové skleníky - se skládá ze čtyř skleníků - palmový, kaktusový, subtropický a tropický a vystavuje kromě rostlin také zvířata. Většina zvířat je chována v palmovém skleníku - akvária, terária (hadi, žely, ještěrky, kajman, obojživelníci), insektária (hlavně pavouci), bazének vodních želv a voliéry ptáků (především obyčejní papoušci a drobní exoti). V tropickém skleníku v nádržích s viktoriemi královskými je ještě bílý sumec a piraně.

Flora Olomouc is an all-embracing botanical facility - from the parks maintenance (Smetana's, Bezruč's and Čechov's Gardens) to the exhibition with botanical expositions. Expositions of Flora have two separate parts - the first is in Bezruč's Gardens - Botanical Garden and Rose Garden, the second is in the Smetana's Gardens - Collection conservatories (about 650 m from the Botanical Gardens). The second part - Collection conservatories - is consist of four greenhouses - palm, cactus, subtropical and tropical and shows in addition of plants also animals. Majority of animals are kept in the Palm conservatory - aquariums, terrariums (snakes, tortoises, lizards, caiman, amphibians), insectarium (especially spiders), pool of water turtles and bird aviaries (especially common parrots and small exotic birds). In the Tropical conservatory, in the pools with the Victoria amazonica there are also white catfish and piranhas.

prodej suvenýrů, prohlídky s průvodcem; botanická zahrada, rozárium atd.
souvenir sale, guided tours; botanical garden, rose garden etc.

restaurace
restaurants

1927 - 30 Sbírkové skleníky (konkrétně Palmový skleník); 60. léta Botanická zahrada; 1970 - 72 Rozárium; leden 1966 společnost Olomoucké výstavní sady - v roce 1970 přejmenována na Flora Olomouc
1927 - 30 Collection conservatories (specifically the Palm conservatory); 60s Botanical Garden; 1970 - 72 Rose Garden; January 1966 the company Olomoucké výstavní sady (= Olomouc Exhibiton Gardens) - 1970 renamed to Flora Olomouc

Flora Olomouc a.s. (akciová společnost se 100% majetkovou účastí města)
Flora Olomouc a.s. (joint stock company 100 % owned by the city)

0,44 ha (4395 m2) Sbírkové skleníky (z toho 1500 m2 Palmový skleník) + 8 ha Botanická zahrada (z toho 3,5 ha Rozárium)
0,44 ha (4395 m2) The Collection conservatories (of which 1500 m2 The Palm conservatory) + 8 ha Botanical Garden (of which 3,5 ha Rose Garden)

 
1) Stručně o Floře

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2008
           
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.08. 2011 (Video: 4 min 32 sec)
Image 1 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011 (Video: 4 min 32 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2011 (Video: 4 min 32 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 2 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 3 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 4 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 5 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 6 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 7 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 8 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 9 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 10 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 11 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 12 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 13 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 14 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 15 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 16 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 17 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 18 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 19 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 20 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 21 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 22 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 23 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 24 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 25 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 26 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 27 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 28 of 28
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011

  Stránka vytvořena 08.09. 2011 Poslední úprava 08.09. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.