!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Olomouc

Olmütz  Ołomuniec

často se uvádí též Svatý Kopeček (dříve Kopeček; Heiligenberg; Heiligberg nebo Mariendorf) - od 1974 městská část Olomouce • often is mentioned also Svatý Kopeček (formerly Kopeček; Heiligenberg; Heiligberg or Mariendorf) - since 1974 city quarter of Olomouc


Zoologická zahrada Olomouc
 Zoo Olomouc - Svatý Kopeček
Olomouc Zoological Garden
předešlé názvy  •  former names
(CES) Krajská zoologická zahrada Olomouc
(ENG) Olomouc Regional Zoological Garden
49°38'00"N, 17°20'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0012A
     
 
Darwinova 29
Olomouc - Svatý Kopeček
779 00
CZECH REPUBLIC
 
+420 585151601
 
+420 585385260
 
info☼zoo-olomouc.cz
 
www.zoo-olomouc.cz ; www.zoo.olomouc.com
 
Zoo Olomouc je v podstatě nepřímým nástupcem Zookoutku ve Smetanových sadech. Po zániku zookoutku byla pro vybudování nové zoo zvolena lokalita na Svatém kopečku, což nejdříve veřejnost nepřijímala s velkou důvěrou, protože šlo o místo více než 10 km vzdálené od centra města (v té době ještě Svatý Kopeček nebyl městskou částí Olomouce). Budování zoo začalo v roce 1952, slavnostní otevření se uskutečnilo 3. června 1956. Prvními obyvateli zoo byli: jelen karpatský, srnec, vlk, mývali, lišky, dikobraz a různé druhy ptáků.  Později, od roku 1958, však přibývají i exotická zvířata (opice, velké kočky, dinga, bažanti atd.). Již na konci 50. let padlo rozhodnutí Olomouckou zoologickou zahradu zrušit a vybudovat nový zookoutek v centru města v Bezručových sadech. Nakonec však byla zoo naštěstí zachována, přibývalo nových zvířat a mohutně se budovaly nové expozice (především v 70. letech). V 90. letech se začala výrazně obměňovat druhová skladba - běžně chovaná zvířata byla nahrazována mnohými vzácnými a začala taká postupná přeměna stávajících expozic zoo.
Při založení bylo v zoo 12 druhů zvířat, v roce 1956 již 86, na počátku 70. let přes 100 a v dnešní době má zoo okolo 350 druhů. Ze zajímavých staveb a expozic lze jmenovat pavilon šelem s akvárii, pavilon žiraf a antilop s terárii, jihoamaerický pavilon (mravenečníci, lenochodi, malé opice atd.), pavilony opic, hrošíků a malajských medvědů, kaloňů, velké voliéry ptáků, výběh pižmoňů, četné expozice menších šelem (fosy, charzy, malé kočky apod.), průchozí výběh makaků s lanovým mostem, společný rozlehlý výběh medvědů a vlků, vyhlídkovou věž atd.

Olomouc Zoo is basically indirect successor of Zoo-corner in the Smetana's Park. After termination of the zoo-corner a location for new zoo was chosen on the Svatý Kopeček. Initially the public did not accept this with great confidence, because the place was more than 10 km away from the city center (at that time Svatý Kopeček was not yet the quarter of the city of Olomouc). Building of the zoo began in 1952, opening ceremony was held on 3 June 1956. The first inhabitants of the zoo were: Eastern red deer, roe deer, wolf, raccoons, fox, porcupine and various species of birds. However later, since 1958, also exotic animals (monkeys, big cats, dingo, pheasants, etc.) was increased in the zoo. Already in the end of 50s, it was decided to abolish the Olomouc zoo and to build a new zoo-corner in the city center in Bezruč's park. Fortunately after all the zoo has been retained, new animals was increased and new exhibitions were powerfully built (mainly in the 70s). In the 90s the species composition begun to vary considerably - usually bred animals were substituted by numerous rare and also the gradual transformation of current zoo exposures began.
In time of the foundation the zoo has 12 species of animals, in 1956 already 86, in the early 70s over 100 species and today the zoo has about 350 species. Among many interesting buildings and expositions is posible to mention the pavilion of beasts of prey with aquariums, a pavilion of giraffes and antelopes with terrariums, South American pavilion (anteaters, sloths, small monkeys etc.), pavilions of monkeys, pygmy hippos and sun bears, fruit bats, large bird aviaries, enclosure of musk ox, numerous expositions of smaller carnivores (fossas, kharzas, small cats etc.), walking-through enclosure of macaques with rope bridge, a collective large enclosure of bears and wolves, observation tower etc.

dětské hřiště, lanové centrum, vláček; komentované krmení, večerní prohlídky, obchod se suvenýry, vyhlídková věž
children playground, tightrope centre, mini train, commented feeding, evening visits, souvenir shop, observation tower

restaurace, kiosky
restaurants, kiosks

3. června 1956 (výstavba začala 1952)
3rd June 1956 (the building began 1952)

městská se zoo zoo licencí MŽP (do 1. srpna 1958 krajská)
municipal  with a zoo licence of Ministry of Environment (regional to 1st August 1958)

42,5 ha

 
1) Historie Zoo Olomouc: 50. a 60. léta ; 70. léta ; 80. léta ; 90. léta ; 2000 a dál
2) Stručně o zoo

84 / 335 101 / 308 3 / 12 368 / 1785
(31.12.2013)
19 / 80 70 / 357 91 / 693
 
2014
2013
2011
2010
~ 2006
~ 2002
~ 2000
  ~1999
~ 1991
1989
1988
1985
1975
1968
  1966
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.08. 2011 (Video: 12 min 59 sec)
Image 1 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011 (Video: 12 min 59 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2011 (Video: 12 min 59 sec)
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 2 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 3 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 4 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 5 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 6 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 7 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 8 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 9 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 10 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 11 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 12 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 13 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 14 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 15 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 16 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 17 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 18 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 19 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 20 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 21 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 22 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 23 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 24 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 25 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 26 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 27 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 28 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 29 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 30 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 31 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 32 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 33 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 34 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 35 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 36 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 37 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 38 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 39 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 40 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 41 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 42 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 43 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 44 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 45 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 46 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 47 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 48 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 49 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 50 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 51 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 52 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 53 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 54 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 55 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 56 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
zoo_olomouc_0056
Image 57 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 58 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 59 of 132
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 60 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 61 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 62 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 63 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 64 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 65 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 66 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 67 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 68 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 69 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 70 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 71 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 72 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 73 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 74 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 75 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 76 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 77 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 78 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 79 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 80 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 81 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 82 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 83 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 84 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 85 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 86 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 87 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 88 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 89 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 90 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 91 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 92 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 93 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 94 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 95 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 96 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 97 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 98 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 99 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 100 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 101 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 102 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 103 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 104 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 105 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 106 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 107 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 108 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 109 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 110 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 111 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 112 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 113 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 114 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 115 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 116 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 117 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 118 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 119 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 120 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 121 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 122 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 123 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 124 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 125 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 126 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 127 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 128 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 129 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 130 of 132
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Mojmír Sedláček, 01.11. 2015
Image 131 of 132
Mojmír Sedláček, 01.11. 2015
Mojmír Sedláček, 01.11. 2015
Mojmír Sedláček, 01.11. 2015
Image 132 of 132
Mojmír Sedláček, 01.11. 2015
Mojmír Sedláček, 01.11. 2015

  Stránka vytvořena 08.09. 2011 Poslední úprava 17.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.