!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Orlík nad Vltavou

Orlík  Worlik

původně Staré Sedlo (spojením s Višňovkou vznikl Orlík) • originally Staré Sedlo (by the joining with Višňovka, Orlík was established)


Akvárium Pod hladinou Orlické přehrady
Akvárium Orlík • Zámecké akvárium Orlík
Aquarium Under the surface of Orlík Dam • Orlík Chateau Aquarium
49°30'46"N, 14°10'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0113A
     
 
Orlík nad Vltavou 114
398 07
CZECH REPUBLIC

Zámecká akvária s.r.o.
Orlík n. Vltavou 162
398 07
CZECH REPUBLIC
 
Zámecká akvária s.r.o.:
+420 384701510
+420 777108285
 
N/A
 
rachfalik☼centrum.cz
 
www.zameckaakvaria.cz - mimo provoz • out of service
Zámek Orlík • Orlík Chateau: www.zamekorlik.cz/...
 
malé sladkovodní akvárium v historickém domě v areálu Orlické zámecké zahrady. Několik středně velkých akvárií a dva bazény - sladkovodní ryby, raci, želvy nádherné - kromě asi jen jednoho druhu je zde kolekce všech ryb Orlické přehrady (ty tvoří 90% zvířat celého akvária, zbytek jsou druhy z dalších míst České republiky). Venku je malý "zookoutek" - dvě voliéry - veverky a bažanti (dříve lišky).

small freshwater aquarium in the historic house in the territory of ​​Orlík chateau garden. Several medium-sized aquariums and two pools - freshwater fish, crayfish, red-eared slider turtles - there is a collection of all fish living in Orlík dam except probably only one species (which comprise 90% animals of the aquarium, the rest are species of other places in the Czech Republic). Outside is a small "zoo-corner" - two aviaries - squirrels and pheasants (previously foxes).

stálá výstava historických fotografií "Ztracená řeka"; Zámek Orlík; Orlická přehrada
permanent exposition of historic photos "Ztracená řeka" (Lost river); Orlík Chateau; Orlík dam

základní občerstvení
basic refreshment

2002 (?)

soukromé (Zámecká akvária s.r.o. - Jiří Rachfalík)
private (limited company Zámecká akvária s.r.o. - Jiří Rachfalík)

N/A

N/A
 
1) Stručně o akváriu

1 / ?
(2011)
N/A N/A N/A
1 / 1
(2011)
2 / ?
(2011)
1 / ?
(2011)
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 21.10. 2011 (Video: 1 min 48 sec)
Image 1 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011 (Video: 1 min 48 sec)
Roman Hynek, 21.10. 2011 (Video: 1 min 48 sec)
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 2 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 3 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 4 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 5 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 6 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 7 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 8 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 9 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 10 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 11 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 12 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 13 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 14 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 15 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 16 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 17 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 18 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 19 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 20 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 21 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 22 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 23 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 24 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 25 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 26 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 27 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 28 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 29 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 30 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011
Image 31 of 31
Roman Hynek, 21.10. 2011
Roman Hynek, 21.10. 2011

  Stránka vytvořena 24.10. 2011 Poslední úprava 24.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.