!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ostrava

Uostrawa  Ostrau  Ostrawa

dříve dvě samostatná města - Moravská Ostrava (spojená s dalšími městy) a Slezská Ostrava (původně Polská Ostrava) • formerly two independent cities - Moravská Ostrava (unified with other cities, i.a. with Vítkovice) and Slezská Ostrava (originally Polská Ostrava)


Akvárium Slezskoostravský hard
Zámecké akvárium Ostrava
Aquarium Silesian-Ostrava Castle • Ostrava Chateau Aquarium
49°49'50"N, 18°17'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0112B
     
 
Slezskoostravský hrad
Hradní 1
Slezská Ostrava
710 00
CZECH REPUBLIC

Zámecká akvária s.r.o.
Orlík n. Vltavou 162
398 07
CZECH REPUBLIC
 
Slezskoostravský hrad:
+420 596115967
+420 721262690
Zámecká akvária s.r.o.:
+420 384701510
+420 777108285
 
N/A
 
rachfalik☼centrum.cz
Slezskoostravský hrad: hrad:
ovas☼cerna-louka.cz
 
www.zameckaakvaria.cz - mimo provoz • out of service
Slezskostravský hrad • Silesian-Ostrava Castle: www.cerna-louka.cz/...
 
malé sladkovodní akvárium v rámci Muzea čarodějnic a mučírny Slezskoostravského hradu. Středně velká akvária podél stěn (naproti figurínám čarodějnic) s místními sladkovodními rybami (kapři, karasi, okouni, cejni, plotice, sumci, jeseteři malí a sibiřští atd.)

small freshwater aquarium in the scope of Witch Museum and torture chamber of Silesian Ostrava Castle. Medium-sized aquariums along the wall (opposite the witches figurines) with local freshwater fish (carps, crucian carps, perchs, breams, roach, catfishes, sterlets, Siberian sturgeons etc.)

muzeum čarodějnic, mučírna, zbrojnice, kovárna, muzeum třicetileté války a husitství, expozice pracovních krojů, dřevořezby, hradní betlém a další atrakce Slezskoostravského hradu
witch museum, torture chamber, armory, forge,museum of the Thirty Years War and the Hussite movement, exhibition of working costumes, wood carvings, castle nativity scenes and other attractions of Silesian Ostrava Castle

restaurace
restaurant

asi okolo 2008 (možná dokonce již 2005)
probably around 2008 (may be already even 2005)

soukromé (Zámecká akvária s.r.o. - Jiří Rachfalík)
private (limited company Zámecká akvária s.r.o. - Jiří Rachfalík)

N/A

N/A
 
1) Stručně o akváriu

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 06.10. 2011 (Video: 3 min 01 sec)
Image 1 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011 (Video: 3 min 01 sec)
Roman Hynek, 06.10. 2011 (Video: 3 min 01 sec)
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 2 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 3 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 4 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 5 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 6 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 7 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 8 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 9 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 10 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 11 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 12 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 13 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 14 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 15 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 16 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 17 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 18 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 19 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 20 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 21 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 22 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 23 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 24 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 25 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 26 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 27 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 28 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 29 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 30 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 31 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 32 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 33 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 34 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 35 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 36 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 37 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 38 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 39 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 40 of 40
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011

  Stránka vytvořena 24.10. 2011 Poslední úprava 24.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.