!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ostrava

Uostrawa  Ostrau  Ostrawa

dříve dvě samostatná města - Moravská Ostrava (spojená s dalšími městy) a Slezská Ostrava (původně Polská Ostrava) • formerly two independent cities - Moravská Ostrava (unified with other cities, i.a. with Vítkovice) and Slezská Ostrava (originally Polská Ostrava)


Zoologická zahrada Ostrava
 Zoo Ostrava - Stromovka
Ostrava Zoological Garden
49°50'37"N, 18°19'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0017A
     
 
Michálkovická 197
Ostrava
710 00
CZECH REPUBLIC
 
+420 596241269
+420 596243316
 
+420 596243316
 
info☼zoo-ostrava.cz
 
www.zoo-ostrava.cz
neoficiální web • unoficial web: www.ostravazoo.cz
 
v roce 1947 pracovníci dolů Zárubek a Alexander vybudovali v Kunčičkách Park oddechu o rozloze 6,5 ha. Vzápětí se v parku objevila první zvířata - srnci, bažanti, pávi a další ptáci. 1950 byla postavena bažantí voliéra, ptačí voliéra a skleník (pro zimování ptáků). 1951 odborná komise rozhodla o vybudování regulérní zoo - ta však měla být provizorní - už tenkrát komise počítala s novou více vyhovující lokalitou pro Ostravskou zoo. 15. července 1951 oficiálně vznikla Zoo Ostrava (v Kunčičkách). Od té doby přibývaly různé stavby a expozice - medvědinec, stáje poníků, šestidílná ptačí voliéra, klece mývalů, lišek, voliéry papoušků, holubník, pavilon velkých koček a klece malých šelem, rybník vodního ptactva, akvárium, expozice opic, klokanů, divočáků, lam huanako...
V lednu 1956 byl zpracován návrh na přemístění zoo do Stromovky. O rok později zoo přivítala svého prvního slona, ale dále se již nic nestavělo - vše se připravovalo na přesun. Ten začal v roce 1960 a již v květnu byla nová zoo otevřena. Během prvních 10 let byl vytvořen základní návštěvnický okruh. V 70. letech proběhla intenzívní investiční výstavba. Vznikla řada expozic (pro opice, medvědy, velké kočky, slony, plameňáky...), parkoviště, restaurace atd. V 80. letech byly investice radikálně sníženy a budování zoo se zastavilo, to pokračovalo i v letech 90. První velká stavba přišla na řadu až v roce 2004 - pavilon slonů. Od roku 2005 se významně začala rozvíjet i botanická část zoo. 2010 byl otevřen pavilon Čítván (medvědi ušatí, hulmani, vydry) a dětská zoo.
V současné době ještě stále převládá řada starých nemoderních expozic, ale jsou již budovány i nové, zajímavé. Za zmínku stojí komplex průchozích voliér, výběh pand červených nebo voliéra výrů ve stylu staré půdy. V roce 2011 se zoo dostala do centra zájmu díky prvnímu slůněti narozenému v ČR.

in 1947, workers of mines Zárubek and Alexander built Park of rest on area of 6.5 ha in Kunčičky. Immediately first animals appeared in the park - roe deer, pheasants, peacocks and other birds. 1950 pheasant aviary, bird aviary and a greenhouse (for wintering birds) was built. 1951 an expert board decided to build a legitimate zoo - but should be temporary - already that time the committee had figured on a new more convenient location for Ostrava Zoo. 15th July 1951 Ostrava Zoo was officially founded (in Kunčičky). Since then, various buildings and expositions were added - bear enclosure, stables of ponies, six-part-aviary of birds, cages for raccoons, foxes, aviaries for parrots, dovecote, pavilion of big cats and cages of small carnovores, pond of water birds, aquarium, expositions of monkeys, kangaroos, wild boars, guanacos...
In January 1956 the proposal for moving the zoo to Stromovka was processed. A year later, the zoo welcomed its first elephant, but already nothing other was build - everything was prepared for moving. It began in 1960 and in May a new zoo was opened. During the first 10 years, the basic visitor circuit was created. At the 70s an intensive construction investment was run. Many exposure arised (for monkeys, bears, big cats, elephants, flamingos...), parking, restaurants etc. In the 80s, the investments have been drastically reduced and building of the zoo has stopped, it continued also in the 90s. The first bigger building came up on a number until in 2004 - the elephant house. Since 2005, botanical part of the zoo began to develop significantly. In 2010, the pavilion Čítván (Asian black bears, northern plains gray langurs, otters) and also a petting zoo was opened.
Currently many of the old unfashionable exposition still prevails, but also new interesting are already constructed. It is worth mentioning a complex of walk-through aviaries, red panda enclosure or aviary of horned owls in the style of old loft. In 2011, the zoo came to the center stage thanks to the first baby elephant born in the country.

dětská zoo, dětské hřiště, vláček; obchod se suvenýry, botanické sbírky
petting zoo, children playground, mini train, souvenir shop, botanical collection

restaurace, kiosky
restaurants, kiosks

26. říjen 1951 v Kunčičkách - oficiální datum založení (Park oddechu: 4. února 1948); 1960 přestěhována na současné místo ve Stromovce (1. května 1960 otevřena veřejnosti)
26th October 1951 in Kunčičky - the official date of foundation (Park oddechu = Rest park: 4th February 1948); 1960 moved to current place in Stromovka (1st May 1960 opened to the public)

městská se zoo licencí MŽP (původně - do 22. května 1953 patřila Zoo v Kunčičkách pod Komunální služby a sady města Ostravy)
municipal  with a zoo licence of Ministry of Environment (originally - to 22nd May 1953 the zoo in Kunčičky was run under Municipal public services and parks of Ostrava city)

100 ha

 
1) Historie Zoo Ostrava; Historia Zoo Ostrava
2) Stručně o zoo

63 / 271 94 / 2557 3 / 38 394 / 3994
(31.12. 2013)
32 / 177 124 / 551 78 / 400
 
2017
2015
2013
2011
2005
2003
1988
  1988
1986
1982
1972
~ 60./70. léta • ~60s/70s
1958 (v Kunčičkách • in Kunčičky)
1954 (v Kunčičkách • in Kunčičky)


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 08.08. 2011 (Video: 6 min 14 sec)
Image 1 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011 (Video: 6 min 14 sec)
Roman Hynek, 08.08. 2011 (Video: 6 min 14 sec)
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Image 2 of 113
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Image 3 of 113
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Image 4 of 113
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Image 5 of 113
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Alex Kantorovich, 17.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 6 of 113
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 7 of 113
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 8 of 113
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 9 of 113
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 10 of 113
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 11 of 113
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 12 of 113
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 13 of 113
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 14 of 113
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Image 15 of 113
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 18.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 16 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 17 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 18 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 19 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 20 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 21 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 22 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 23 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 24 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 25 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 26 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 27 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Image 28 of 113
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Alex Kantorovich, 19.09. 2007
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 29 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 30 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 31 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 32 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 33 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 34 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 35 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 36 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 37 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 38 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 39 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 40 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 41 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 42 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 43 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 44 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 45 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 46 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 47 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 48 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 49 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 50 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 51 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 52 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 53 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 54 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 55 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 56 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 57 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 58 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 59 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 60 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 61 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 62 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 63 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 64 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 65 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 66 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 67 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 68 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 69 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 70 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 71 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 72 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 73 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 74 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 75 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 76 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 77 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 78 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 79 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 80 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 81 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 82 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 83 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 84 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 85 of 113
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 86 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 87 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 88 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 89 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 90 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 91 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 92 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 93 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 94 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 95 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 96 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 97 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 98 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 99 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 100 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 101 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 102 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 103 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 104 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 105 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 106 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 107 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 108 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 109 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 110 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 111 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 112 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019
Image 113 of 113
Roman Hynek, 31.10. 2019
Roman Hynek, 31.10. 2019

  Stránka vytvořena 24.08. 2011 Poslední úprava 17.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.