!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ostrov (u Veliše)

Wostrow


Farma - park Blaník
 
49°40'01"N, 14°51'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0204B
     
 
Farma Blaník
Ostrov 1
Louňovice pod Blaníkem
257 06
CZECH REPUBLIC
 
+420 603805121
+420 602291250
 
N/A
 
farma☼farmablanik.cz
h.zapletalova☼farmablanik.cz
zapletal☼farmablanik.cz
 
www.farmablanik.cz +
 
farma či zoo s domácími zvířaty (poníci, koně, osli, krávy, ovce ouessantské, ovce Jákobovy, kozy, prasata, králíci, morčata, husy, kachny, slepice, krůty, pávi...) a několika hendikepovanými místními druhy (káně, výři, hrdličky zahradní)

farm or zoo with domestic animals (ponies, horses, donkeys, cows, Ouessant sheep, Jacob sheep, goats, pigs, rabbits, guinea pigs, geese, ducks, chickens, turkeys, peacocks...) and several handicapped local species (buzzards, horned owls, Eurasian collared doves)

dětský koutek a atrakce, dětská herna, dětská kontaktní zoo; jízda na ponících a oslech, prodej suvenýrů, ubytování
children's corner and attractions, children's playroom, children's petting zoo, pony and donkey riding, souvenir sale, accommodation

restaurace
restaurant

26. května 2012 (Farma - park, tj. mini zoo; Farma Blaník, tj. ubytování apod. již 24. června 2011)
26th May 2012 (Farma - park, i.e. minizoo; Farma Blaník, i.e. accommodation etc. already 24th June 2011)

spoukromé (Farma Blaník s.r.o.)
private (Farma Blaník s.r.o. = Ltd.)

10 ha

N/A
 
1) Stručně o Farma - parku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2016
2012
         
 

  všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 3 min 38 sec)
Image 1 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 3 min 38 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 3 min 38 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 2 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 3 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 4 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 5 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 6 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 7 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 8 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 9 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 10 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 11 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 12 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 13 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 14 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 15 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 16 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 17 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 18 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 19 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 20 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 21 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 22 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 23 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 24 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 25 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 26 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 27 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 28 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 29 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 30 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 31 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 32 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 33 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 34 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 35 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 36 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 37 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 38 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 39 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 40 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 41 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 42 of 42
Roman Hynek, 30.08. 2016Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016Roman Hynek, 30.08. 2016

  Stránka vytvořena 01.09. 2016 Poslední úprava 01.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.