!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pernek

Perneck 

některé zdroje uvádí Horní Planá (Pernek je administrativně součástí Horní Plané) • some sources mention Horní Planá (Pernek is administratively part of Horní Planá)


Minizoo Wapiti
Minizoo Pernek • Minizoo Na Samotě
48°47'48"N, 13°59'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0134B
     
 
Pernek Samoty 23
Horní Planá
382 26
CZECH REPUBLIC
 
+420 723733314
 
N/A
 
samoty☼seznam.cz
 
www.na-samote.cz/...
 
nová malá soukromá minizoo - okolo 20 druhů zvířat (wapiti, divočáci, koně, kozy, ovce, klokan, králíci, morčata, emu, krkavec, bažanti, domácí drůbež). Slabší expozice, chybí návštěvnická cesta atd. Minizoo je na svém začátku, snad se situace změní. Zatím jedna z nejslabších minizoo v republice.

a new small private mini-zoo - about 20 species of animals (wapiti, wild boars, horses, goats, sheep, wallaby, rabbits, guinea pigs, emus, raven, pheasants, domestic poultry). Poor expositions, no visitor's path etc. The mini-zoo is on your beginning, perhaps the situation will change. For the time being one of the most poor mini-zoo in the country.

jízda na koních; výroba a prodej domácích sýrů, mléka, vajec, lesního medu, moštů apod.; ubytování
horse riding; production and sale of home-made cheeses, milk, eggs, forest honey, sweet ciders etc.; accommodation

restaurace
restaurant

2010 nebo 2011
2010 or 2011

soukromé (Štěpánka Hanousková)
private (Štěpánka Hanousková)

N/A

N/A
 
1) Stručně o minizoo

N/A N/A N/A 21 / ?
(2011)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 2 min 22 sec)
Image 1 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 2 min 22 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 2 min 22 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 2 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 3 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 4 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 5 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 6 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 7 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 8 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 9 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 10 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 11 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 12 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 13 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 14 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 15 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 16 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 17 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 18 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 19 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 20 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 21 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 22 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 23 of 23
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011

  Stránka vytvořena 23.09. 2011 Poslední úprava 23.09. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.