!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Písek

Pisek


Prácheňské muzeum v Písku
Prácheň museum in Písek (Prácheň = historical and cultural region of Czech Kingdom)
předešlé názvy  •  former names
→ 1990
(CES) Muzeum v Písku
(ENG) Museum in Písek
49°18'32"N, 14°8'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0243A
     
 
Velké náměstí 114
Písek
397 24
CZECH REPUBLIC
 
+420 382201111
 
+420 382211114
 
info☼prachenskemuzeum.cz
 
www.prachenskemuzeum.cz/...
 
sladkovodní akvárium jako tematická expozice "Ryby a rybářství" Prácheňského muzea v suterénních prostorách gotického hradu - jedna místnost s muzeem rybářství a druhá (spíše dvě propojené dlouhé chodby) s deseti akvárii (dvě po 2.500 l, sedm po 2.000 l a jedna 130 l). Místní druhy říčních a jezerních ryb.

freshwater aquarium as a thematic exposition "Fish and Fisheries" of the Prácheň Museum in the basement premises of gothic castle - one room with a fishery museum and the other (rather two connected long corridors) with ten aquariums (two of 2,500 l each, seven of 2,000 l each and one 130 l). Local species of rivers and lakes fishes.

četné expozice muzea, prodejna suvenýrů, prohlídky s průvodcem
pony riding, children's playground, fishing, sport fields, accommodation

prodej základního občerstvení v obchodě se suvenýry
selling of basic refreshment in the souvenir shop

1884 - muzeum (od 1902 na současném místě); 1984 - 1993 zavřeno pro generální rekonstrukci; 18. května 1993 - znovuotevření po rekonstrukci (zřejmě již s akváriem)
1884 - museum (since 1902 on current place); 1984 - 1933 closed for general renovation; 18th May 1993 - reopening after the renovation (perhaps already with the aquarium)

krajské
regional

~16,5 ha (celý areál • the whole territory)

 
1) Historie muzea
2) Stručně o muzeu

0 17 / ? 0 17 / ?
(2020)
0 0 0
 
~2008
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 07.08. 2020 (Video: 4 min. 12 s.)
Image 1 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020 (Video: 4 min. 12 s.)
Roman Hynek, 07.08. 2020 (Video: 4 min. 12 s.)
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 2 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 3 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 4 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 5 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 6 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 7 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 8 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 9 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 10 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 11 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 12 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 13 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 14 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 15 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 16 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 17 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 18 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 19 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 20 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 21 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 22 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 23 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 24 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 25 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 26 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 27 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 28 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 29 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 30 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 31 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 32 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 33 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 34 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 35 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 36 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 37 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 38 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 39 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 40 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 41 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 42 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 43 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 44 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 45 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 46 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 47 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 48 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 49 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 50 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 51 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 52 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 53 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 54 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 55 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 56 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 57 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 58 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 59 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 60 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 61 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 62 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 63 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 64 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 65 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 66 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 67 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 68 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 69 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 70 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 71 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 72 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 73 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 74 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 75 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 76 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 77 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 78 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 79 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 80 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 81 of 81
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020

  Stránka vytvořena 12.08. 2020 Poslední úprava 12.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.