!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Plasy

Plass


Zoo Plasy
předešlé názvy  •  former names
Fantasy Golf Plasy
49°56'00"N, 13°23'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0161A
     
 
Plzeňská 37
Plasy
331 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 602342883
+420 607876265
 
N/A
 
info☼zooplasy.cz
 
www.zooplasy.cz
 
původně Fantasy Golf Plasy - park tzv. 3v1... golf, botanická zahrada a zoo... Minigolfový park s výraznou kulisou či image tvořenou několika geografickými oddíly provedenými dle příslušného místa (Japonsko, Řecko, Transylvánie, Karibik, Arizona, Mexiko, Afrika, Egypt a Dinosauria). Rostliny i zvířata byly "cik cak" po celém parku (geografické umístění v parku často neodpovídá skutečnému výskytu). V Karibiku voliéry papoušků, v Transylvánii sokoli, sovy, mývali a kočky bažinné, v Africe bažanti a hrdličky, v Mexiku veverky a fretky, na rybníku uprostřed parku - mezi mnoha geografickými místy vodní ptáci...
V parku přibývalo zvířat i jejich expozic až nezbylo než zažádat o licenci a zvířecí část Fantasy Golfu změnit v oficiální Zoo Plasy. Bílí lvi, bílí tygři, kočky bažinné, nosáli, lemuři, makaci, malpy, klokani, papoušci, dravci, sovy, želvy...

originally Fantasy Golf Plasy park so-called 3in1 ... golf, botanical garden and zoo... Minigolf park with well-marked scenery or its image made ​​up of several geographic sections which are made ​​according to the concrete places (Japan, Greece, Transylvania, Caribbean, Arizona, Mexico, Africa, Egypt, and Dinosauria). Plants and also animals were "zig zag" around the park (geographic location in the park often does not correspond to the actual distribution). The aviaries of parrots in Caribbean, falcons, owls, raccoons and jungle cats in Transylvania, pheasants and doves in Africa, squirrels and ferrets in Mexico, waterfowl in pond in the centre of the park - between many geographical places...
Number of animals and their exhibitions in the park grew up untill there was no choice than to apply for a license and the animal part of Fantasy Golf to transform to the official Zoo Plasy. White lions, white tigers, jungle cat, coatis, lemur, macaques, capuchins, wallabies, parrots, birds of prey, owls, tortoises...

komentované prohlídky, obchod se suvenýry, zábavní park a minigolf, botanické sbírky, historický gotický sál, ubytování atd.
commented tours, souvenir shop, amusement park and minigolf, botanical collection, historical gothic hall, accommodation etc.

restaurace
restaurant

27. dubna 2012 - v rámci Fantasy Golf Plasy; od května 2016 jako Zoo Plasy
27th April 2012 - in frame of Fantasy Golf Plasy; since May 2016 as Zoo Plasy

soukromé - se zoo licencí MŽP
private - with a zoo licence of Ministry of Environment

N/A

 
1) Stručně o Fantasy golfu

0 0 0 21 / ?
(2012)
0 18 / ? 4 / ?
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 31.08. 2012 (Video: 4 min 30 s.)
Image 1 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012 (Video: 4 min 30 s.)
Roman Hynek, 31.08. 2012 (Video: 4 min 30 s.)
Roman Hynek, 06.08. 2020 (Video: 6 min. 12 s.)
Image 2 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020 (Video: 6 min. 12 s.)
Roman Hynek, 06.08. 2020 (Video: 6 min. 12 s.)
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 3 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 4 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 5 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 6 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 7 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 8 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 9 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 10 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 11 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 12 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 13 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 14 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 15 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 16 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 17 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 18 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 19 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 20 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 21 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 22 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 23 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 24 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 25 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 26 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 27 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 28 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 29 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 30 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 31 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 32 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 33 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 34 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 35 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 36 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 37 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 38 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 39 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 40 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 41 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 42 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 43 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 44 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 45 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 46 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 47 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 48 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 49 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 50 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 51 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 52 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 53 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Image 54 of 161
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 31.08. 2012
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 55 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 56 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 57 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 58 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 59 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 60 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 61 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 62 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 63 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 64 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 65 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 66 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 67 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 68 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 69 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 70 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 71 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 72 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 73 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 74 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 75 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 76 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 77 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 78 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 79 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 80 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 81 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 82 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 83 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 84 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 85 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 86 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 87 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 88 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 89 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 90 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 91 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 92 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 93 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 94 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 95 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 96 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 97 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 98 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 99 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 100 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 101 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 102 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 103 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 104 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 105 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 106 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 107 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 108 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 109 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 110 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 111 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 112 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 113 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 114 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 115 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 116 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 117 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 118 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 119 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 120 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 121 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 122 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 123 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 124 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 125 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 126 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 127 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 128 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 129 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 130 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 131 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 132 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 133 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 134 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 135 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 136 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 137 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 138 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 139 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 140 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 141 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 142 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 143 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 144 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 145 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 146 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 147 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 148 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 149 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 150 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 151 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 152 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 153 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 154 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 155 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 156 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 157 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 158 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 159 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 160 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 161 of 161
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020

  Stránka vytvořena 23.09. 2012 Poslední úprava 12.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.