!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Plzeň

Pilsen


Akva-Tera Zoo Plzeň
Aqua-Terra of Plzeň Zoo
předešlé názvy  •  former names
(CES) Stálá akvarijně-teraristická výstava • Akvárium Zoo Plzeň
(ENG) Permanent Aquaristics-Terraristics Exhibition • Aquarium of Plzeň Zoo
49°44'51"N, 13°22'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0005A
     
 
Palackého tř. 5
Plzeň
301 16
CZECH REPUBLIC
 
+420 377324346
 
N/A
 
jirasek☼plzen.eu
Zoo Plzeň: zoo☼plzen.eu
 
www.zooplzen.cz/...
 
malé zařízení Plzeňské zoo, ležící v centru města - akvária, terária a insektária... sladkovodní i mořské ryby, obojživelníci, plazi (hadi, ještěrky, želvy) a bezobratlí (především velká kolekce sklípkanů - v době výstav až 180 druhů, ale i švábi, mořští bezobratlí apod.). Akva-Tera prošla v letech 1998 - 2001 kompletní rekonstrukcí.

small facility of Pilsen Zoo, located in the city center - aquariums, terrariums and insectariums... freshwater and saltwater fish, amphibians, reptiles (snakes, lizards, turtles) and invertebrates (especially large collection of Mygalomorphae - during the shows up to 180 species, but also cockroaches, marine invertebrates etc.). Akva-Tera passed complete reconstruction in 1998 - 2001.

obchod se suvenýry; krmení, přednášky, ukázky ; prohlídky s průvodcem
souvenir shop; feedings, lectures, demonstrations; guided tours

X

pravděpodobně 1962
probably 1962

městská (Zoologická a botanická zahrada města Plzně) se zoo licencí v rámci Zoo a BZ Plzeň
municipal (Zoologická a botanická zahrada města Plzně) with a zoo licence of Ministry of Environment in the scope of Zoo a BZ Plzeň

N/A

Zoo  Plzeň:
 
1) Akva-Tera po rekonstrukci
2) Stručně o expozici Akva-Tera

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2002
2001
         


 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 26.05. 2011 (Video: 2 min 20 sec)
Image 1 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011 (Video: 2 min 20 sec)
Roman Hynek, 26.05. 2011 (Video: 2 min 20 sec)
Roman Hynek, 11.03. 2008
Image 2 of 27
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 11.03. 2008
Image 3 of 27
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 11.03. 2008
Image 4 of 27
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 11.03. 2008
Image 5 of 27
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 11.03. 2008
Image 6 of 27
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 11.03. 2008
Image 7 of 27
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 11.03. 2008
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 8 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 9 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 10 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 11 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 12 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 13 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 14 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 15 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 16 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 17 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 18 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 19 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 20 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 21 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 22 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 23 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 24 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 25 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 26 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011
Image 27 of 27
Roman Hynek, 26.05. 2011
Roman Hynek, 26.05. 2011

  Stránka vytvořena 26.06. 2011 Poslední úprava 26.06. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.