!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Popovice

Popowitz

administrativně součást Jaroměřic nad Rokytnou (do 1964 samostatná obec) • administrativelly part of Jaroměřice nad Rokytnou (up to 1964 independent village)


Dvorní zookoutek U Pipinga
Court Zoocorner Piping Inn (name of rhea)
49°05'51"N 15°51'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0211B
     
 
Popovická 786
Jaroměřice nad Rokytnou – Popovice
675 51
CZECH REPUBLIC
 
+420 731407080
 
N/A
 
dvornizookoutek☼seznam.cz
 
www.dvornizookoutek.cz  
 
Malý zookoutek ve dvoře historického statku – mývali, koně, poníci, osli, kozy, ovce, prasata, klokani, dikobrazi, veverky, králíci, morčata (mnoho plemen), činčily, vakoveverky, nandu, sovy, krkavci, papoušci, bažanti, pávi, slepice, křepelky, krůty, kachny, holubi, želvy, achatiny

small zoocorner in the coutyard of historical homestead - racoons, horses, ponies, donkeys, goats, sheep, pigs, wallabies, porcupines, squirrels, rabbits, guinea pigs (many breeds), chinchillas, sugar gliders, rheas, owls, ravens, parrots, pheasants, peacocks, chickens, quails, turkeys, ducks, pigeons, tortoises, Achatinas (African snails)

N/A

X

2012 (Jiřina Ciprová); 4. listopadu 2013 - oficiální založení občanského sdružení (později změněného na zapsaný spolek)
2012 (by Jiřina Ciprová); 4th November 2013 - official foundation of the citizens association (later changed to voluntary society)

nestátní nezisková organizace Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s.
non-profit non-governmental organisation Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s. (voluntary society)

~0,7 ha

 
N/A

~ 1 / ? 0 0 ~ 39 / ?
(2017)
~ 1 / ? ~ 16 / ? ~ 21 / ?
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.10. 2017 Poslední úprava 27.05. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.