!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag  Prague


Stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy
Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy • SP DDM Praha
Naturalists Station of DDM (House of Children and Youth) of Capital of Prague
předešlé názvy  •  former names
(CES) Stanice mladých přírodovědců (mičurinců) DPM (Domu pionýrů a mládeže)
(ENG) Station of Young Naturalists (Michurins) of DPM (House of Young Pioneers and Youth)
50°04'29"N, 14°20'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0139A
     
 
Drtinova 1a
Praha 5 – Smíchov
150 00
CZECH REPUBLIC
 
+420 257321336
+420 222333865
 
N/A
 
priroda☼ddmpraha.cz
chovatel☼ddmpraha.cz
 
www.ddmpraha.cz/...
 
minizoo Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy - několik voliér (papoušci, klokani, kuny apod.), výběhy koz a poníků, výborné venkovní terárium (želvy bahenní a nádherné, místní užovky), akvárium a terárium ve skleníku (ryby, hadi, malé i velké ještěrky, krokodýli nilští, kosmani zakrslí, švábi, plži atd.)...

the minizoo of House of children and youth of capital of Prague - several aviaries (parrots, wallabies, martens etc.), enclosures of goats and ponies, excellent outdoor terrarium (European pond turtles, red-eared slider turtles, local snakes), aquarium and terrarium in the glasshouse (fishes, snakes, small and also big lizards, Nile crocodiles, pygmy marmosets, cockroaches, snails etc.)...

dětské hřiště, naučná stezka, geologická expozice, bylinková zahrada
children's playground, nature trail, geological exposition, herbal garden

základní občerstvení
basic refreshment

polovina 50. let
mid 50s

městské
municipal

cca 1,1 ha

N/A
 
1) Stručně o stanici přírodovědců

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 27.09. 2011 (Video: 6 min 42 sec)
Image 1 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011 (Video: 6 min 42 sec)
Roman Hynek, 27.09. 2011 (Video: 6 min 42 sec)
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 2 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 3 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 4 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 5 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 6 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 7 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 8 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 9 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 10 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 11 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 12 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 13 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 14 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 15 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 16 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 17 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 18 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 19 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 20 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 21 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 22 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 23 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 24 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 25 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 26 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 27 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 28 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 29 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 30 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 31 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 32 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 33 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 34 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 35 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 36 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 37 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 38 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 39 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 40 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 41 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 42 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 43 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 44 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 45 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 46 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 47 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 48 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 49 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 50 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 51 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011
Image 52 of 52
Roman Hynek, 27.09. 2011
Roman Hynek, 27.09. 2011

  Stránka vytvořena 04.11. 2011 Poslední úprava 04.11. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.