!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag  Prague


Mořský svět Praha
Prague Sea World
50°06'20"N, 14°25'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0015A
     
 
Výstaviště 419/4
Praha 7 - Holešovice
170 00
CZECH REPUBLIC
 
+420 220103275
+420 220103305
 
N/A
 
info☼morsky-svet.cz
 
www.morsky-svet.cz ; www.morskysvet.cz
 
největší mořské akvárium ČR - v přízemí obrovská nádrž žraloků (100.000 litrů), nádrž s vrakem lodi Bounty, žraloky, rejnoky atd. (50.000 litrů), unikátní speciální ledvinovitá nádrž s vodními želvami, arowanami, vrubozubci, býložravými piraněmi atd. (27.000 litrů), nádrž s majákem Severní Karolíny a barakudami (15.000 litrů) a množství menších akvárií. V patře je 25ti metrová korálová jeskyně s deseti menšími atypickými akvárii. Několik druhů žraloků, rejnoků, murény, barakudy, piraně, perutýni, arowany, guramy, vrubozubci, kambaly, mořští koníci a množství dalších pestrobarevných korálových rybek, loděnky, ostrorepy a mnoho dalších mořských bezobratlých (korály, sasanky, sumýši, korýši atd.). Kromě ryb a bezobratlých jsou zde i vodní želvy a kajmani.

the largest marine aquarium of Czech republic - on the ground floor there is a huge shark tank (100,000 liters), tank with a wreck of the Bounty boat, sharks, rays etc. (50,000 liters), an unique special reniform tank with water turtles, arowanas, oscar fish, herbivorous piranhas etc. (27,000 liters ), tank with a North Carolina lighthouse and barracudas (15,000 liters) and a number of smaller aquariums. In the floor there is a 25 meter long coral cave with 10 ten smaller atypical aquariums. Several species of sharks, rays, morays, barracudas, piranhas, lionfish, arowanas, gouramis, oscar fish, lefteye flounders, seahorses and many other colorful coral fish, nautiluses, horseshoe crabs and many other marine invertebrates (corals, sea anemones, sea cucumbers, crustaceans etc.). In addition to fish and invertebrates there are also water turtles and caimans.

krmení žraloků a další krmení, obchod se suvenýry, noční prohlídky; jedna z největších ručních nástěnných maleb Evropy (2.700 m2); speciální podlahová projekce (pool systém). Akvárium je na Výstavišti, kde je i spousta dalších atrakcí

sharks feeding and other feeding, souvenir shop, night tours, one of the largest handmade mural painting of Europe (2,700 m2); a special floor projection (Pool System). The aquarium is at the Fairground (Výstaviště), where is also many of other attractions


2002

soukromé se zoo licencí MŽP
private with a zoo licence of Ministry of Environment

0,1 ha (1000 m2)

N/A
 
1) Historie Mořského světa
2) Stručně o Mořském světě

80 / 949 166 / 3343 1 / 4 252 / 4305
(31.12. 2013)
5 / 9 0 0
 
2015
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 28.01. 2011 (Video: 6 min 09 sec)
Image 1 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011 (Video: 6 min 09 sec)
Roman Hynek, 28.01. 2011 (Video: 6 min 09 sec)
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 2 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 3 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 4 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 5 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 6 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 7 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 8 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 9 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 10 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 11 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 12 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 13 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 14 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 15 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 16 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 17 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 18 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 19 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 20 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 21 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 22 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 23 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 24 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 25 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 26 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 27 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 28 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 29 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 30 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 31 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 32 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 33 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 34 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 35 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 36 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 37 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 38 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 39 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 40 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 41 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 42 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 43 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 44 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 45 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 46 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011
Image 47 of 47
Roman Hynek, 28.01. 2011
Roman Hynek, 28.01. 2011

  Stránka vytvořena 15.05. 2011 Poslední úprava 17.10. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.