!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


Zoopark Milíčov
 
50°01'42"N, 14°32'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0157A
     
 
Exnárova 100/8
Praha 11 - Háje
149 00
CZECH REPUBLIC
 
+420 777801552
 
N/A
 
N/A
 
N/A

malý zoopark na okraji Milíčovského lesa - liška, poníci, ovce, kozy, krávy, prasata, mary, nutrie, veverky, nandu, drobní místní pěvci, hrdličky, bažanti, křepelky, krůty, slepice, vodní ptáci, vodní želvy...

small zoopark on the edge of Milíčov forest - fox, ponies, sheep, goats, cows, pigs, maras, nutrias, squirrels, rheas, small local songbirds, doves, pheasants, quails, turkeys, chickens, waterfowl, aquatic turtles...

dětské hřiště, vedle je Přírodní památka Milíčovský les a rybníky s Arboretem
children's playground, beside is the Natural Monument of Milíčov forest and ponds with an Arboretum

kiosek
kiosk

červen 2017
June 2017

občanská společnost Tarrouca (na městském pozemku)
Civil society of Tarrouca (on municipal land)

0,5 ha (0,75 ha celý pozemek • the whole land)

N/A

1) Stručně o zooparku

0 0 0 ~40+ / ?
(2020)
~2 / ? ~25+ / ? ~13 / ?

2020
           


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 02.07. 2020 (Video: 03 min. 57 s.)
Image 1 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020 (Video: 03 min. 57 s.)
Roman Hynek, 02.07. 2020 (Video: 03 min. 57 s.)
Lukáš Nekolný, 08.01. 2017
Image 2 of 100
Lukáš Nekolný, 08.01. 2017
Lukáš Nekolný, 08.01. 2017
Lukáš Nekolný, 08.01. 2017
Image 3 of 100
Lukáš Nekolný, 08.01. 2017
Lukáš Nekolný, 08.01. 2017
Lukáš Nekolný, 08.01. 2017
Image 4 of 100
Lukáš Nekolný, 08.01. 2017
Lukáš Nekolný, 08.01. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 5 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 6 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 7 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 8 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 9 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 10 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 11 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 12 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 13 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 14 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 15 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 16 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 17 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 18 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 19 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 20 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 21 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 22 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 23 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 24 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Image 25 of 100
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Lukáš Nekolný, 27.06. 2017
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 26 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 27 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 28 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 29 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 30 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 31 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 32 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 33 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 34 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 35 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 36 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 37 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 38 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 39 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 40 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 41 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 42 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 43 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 44 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 45 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 46 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 47 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 48 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 49 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 50 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 51 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 52 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 53 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 54 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 55 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 56 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 57 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 58 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 59 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 60 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 61 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 62 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 63 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 64 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 65 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 66 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 67 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 68 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 69 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 70 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 71 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 72 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 73 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 74 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 75 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 76 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 77 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 78 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 79 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 80 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 81 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 82 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 83 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 84 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 85 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 86 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 87 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 88 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 89 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 90 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 91 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 92 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 93 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 94 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 95 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 96 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 97 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 98 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 99 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020
Image 100 of 100
Roman Hynek, 02.07. 2020
Roman Hynek, 02.07. 2020

  Stránka vytvořena 01.04. 2012 Poslední úprava 02.07. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.