!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Protivín

Protiwin


Krokodýlí zoo Protivín
Protivín Crocodile Zoo
49°12'02"N, 14°13'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0022A
     
 
Masarykovo náměstí 261
Protivín
398 11
CZECH REPUBLIC
 
+420 602214246
+420 721826045
 
N/A
 
krokodylizoo☼seznam.cz
m.prochazkova☼krokodylizoo.cz
nadacetomistoma☼email.cz
 
www.krokodylizoo.cz
 
jedna z největších krokodýlích zoo v Evropě. Druhá největší kolekce druhů krokodýlů na světě - 21 z celkových 23 (chybí jen gaviál indický a krokodýl orinocký; největší skupina gaviálů sundských mimo zemi původu), několik terárií s ještěry, hady a želvami. Na dvoře bazének sladkovodních želv a voliéra hrdliček východních a holubů wonga. Plánovaná je také doplňková kolekce filipínského ptactva. Krokodýlí zoo má zázemí vystavuje pouze část zvířat - ostatní jsou v Krokodýlí farmě Chvalšiny, kde má zoo své zázemí (včetně karantény apod.).

one of the largest crocodile zoo in Europe. The second largest collection of crocodile species in the world - 21 of total 23 (missing only Indian gavial and Orinoco crocodile; the largest group of false gavials outside the country of origin), several terrariums with lizards, snakes and turtles. In the garden there is pool of freshwater tortoises and aviary oriental turtle-doves and Wonga pigeons. Also a complementary collection of Philippine birds is planned. The Crocodile Zoo shows only part of the animals - the others are in a Chvalšiny Crocodile farm, where the zoo has its background (including quarantine etc.).

prodej suvenýrů; prohlídky s průvodcem; zoologické muzeum
sale of souvenirs; guided tours; zoological museum

X

otevření 1. června 2008 (počátek budování 2005)
opening 1st June 2008 (begining of building 2005)

soukromá (Miroslav Procházka, Nadace Tomistoma) se zoo licencí MŽP
private (Miroslav Procházka, Tomistoma fund) with a zoo licence of Ministry of Environment

2000 m2 (expozice 450 m2)
2000 m2 (exposition 450 m2)

 
1) Historie a současnost zoo ; History and the present of the zoo
2) Stručně o zoo

jen Krokodýlí zoo • Crocodile zoo only:
0 0 0 cca 24 / cca 75
(2011)
cca 22 / cca 70 2 / cca 5 0
včetně Krokodýlí farmy Chvalšiny • including of Chvalšiny Crocodile Farm:
0 0 0 cca 35 / cca 125
(2011)
cca 31 / cca 120 2 / cca 5 0
 
2012
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.07. 2008 (Video: 0 min 43 sec)
Image 1 of 26
Roman Hynek, 10.07. 2008 (Video: 0 min 43 sec)
Roman Hynek, 10.07. 2008 (Video: 0 min 43 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 1 min 11 sec)
Image 2 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 1 min 11 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 1 min 11 sec)
Roman Hynek, 10.07. 2008
Image 3 of 26
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 10.07. 2008
Image 4 of 26
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 10.07. 2008
Image 5 of 26
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 10.07. 2008
Image 6 of 26
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 10.07. 2008
Image 7 of 26
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 10.07. 2008
Image 8 of 26
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 10.07. 2008
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 9 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 10 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 11 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 12 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 13 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 14 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 15 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 16 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 17 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 18 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 19 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 20 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 21 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 22 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 23 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 24 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 25 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 26 of 26
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011

  Stránka vytvořena 24.09. 2011 Poslední úprava 10.11. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.