!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Rapotín

Reitendorf


Zemědělský skanzen, veterán muzeum a zoopark "U Havlíčků" Rapotín
Zoopark Rapotín; Zemědělský skanzen Rapotín
Rapotin Agricultural Open-air museum, Veteran Museum and Zoopark "U Havlíčků" (¨Havlíček's Inn)
49°58'38"N, 17°00'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0043A
     
 
U Lávky 34
Rapotín
pošta Vikýřovice
788 13
CZECH REPUBLIC
 
+420 583216197
+420 603870921
 
N/A
 
skanzenmuzeum-rapotin☼seznam.cz
 
www.zemedelskyskanzen.svet-stranek.cz +
www.skanzen-rapotin.cz; www.skanzen-rapotin.unas.cz 
 
velmi univerzální zařízení - ve všech směrech ve stylu páté přes deváté - "od špendlíku po lokomotivu" - mix všeho možného... zemědělský skanzen, muzeum veteránů, hraček a dalších předmětů a strojů, dětský zábavní koutek, miniarboretum a zoopark, vše doplněno četnými dřevěnými figurami. Když se člověk podívá na pohlednice Skanzenu, zjistí hned jak zařízení vypadá - opravdu zdánlivý chaos, trochu toho, trochu onoho a to všechno dohromady... To celé je neobvyklá, ale evidentně velmi populární image ojedinělého parku. Samotný zoopark nevypadá jinak... především sice domácí zvířata, ale ta jsou cik-cak proložena i druhy exotickými - divokými... Koně, poníci, osli, kachny, husy, velbloudi, lamy, makaci, veverky, papoušci, emu, želvy, vodní ptáci, pávi, čápi, bažanti, divocí krocani,králíci, holubi, srnky, káně atd. Unikátní je především výběh vodních ptáků s holubníkem.

very universal facility - in all directions in the pell-mell style - "from pin to the locomotive" - mix of everything possible... Agricultural open-air museum, museum of veterans, toys and other objects and machines, children's entertainment corner, mini-arboretum and zoopark, all supplemented by numerous wooden figures. When one looks at the postcard of the Open-air museum, discovers just how the device looks - really apparent chaos, a little bit of this, little bit of that and everything together... That all is unusual, but obviously very popular image of a unique park. Zoopark itself doesn't looks different way... Although mostly domestic animals, but these are interspersed zig-zag by exotic - wild species... Horses, ponies, donkeys, ducks, geese, camels, llamas, macaques, squirrels, parrots, emus, turtles, waterfowl, peacocks, storks, pheasants, wild turkeys, rabbits, pigeons, roe deer, buzzard etc. Especially enclosure of waterfowl with dovecote are unique.

obchod se suvenýry, dětské hřiště, skanzen a muzeum (zemědělské stroje, auta, motorky, kola, kočárky, kočáry, motory, tanky...), miniarboretum, jízda na koních a oslech
souvenir shop, children's playground, open-air museum and museum (agricultural machines, cars, motorcycles, bicycles, strollers, carriages, engines, tanks...) mini-arboretum, horse and donkey riding

základní občerstvení, ohniště pro piknik
basic refreshment, fireplace for picnic

1. dubna 1994 (práce započali 1987), 1997 zničeno povodní a znovu obnoveno, 2006 odkoupeno soukromým subjektem
1st April 1994 (work started 1987), 1997 destroyed by flood and re-restored, 2006 purchased by a private entity

do 1989 Svazarm z.o. Veteran Car Club; 1.1. 1990 - 2006 Sdružení technických sportů a činností - ČR Praha; od 2006 soukromé (Milan Havlíček)
to 1989 Svazarm (Union for Cooperation with the Army) z.o. Veteran Car Club; 1.1. 1990 - 2006 Sdružení technických sportů a činností - ČR Praha (Association of Technical Sports and activities - Czech Republic Prague); since 2006 private (Milan Havlíček)

cca 1,7 ha

N/A
 
1) Historie a současnost Zemědělského skanzenu ; Vergangenheit und Gegenwart Landwirtschaftliches Museum
2) Stručně o zooparku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 07.08. 2011 (Video: 3 min 27 sec)
Image 1 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011 (Video: 3 min 27 sec)
Roman Hynek, 07.08. 2011 (Video: 3 min 27 sec)
Roman Hynek, 10.06. 2015 (Video: 3 min 26 sec)
Image 2 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015 (Video: 3 min 26 sec)
Roman Hynek, 10.06. 2015 (Video: 3 min 26 sec)
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 3 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 4 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 5 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 6 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 7 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 8 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 9 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 10 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 11 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 12 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 13 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 14 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 15 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 16 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 17 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 18 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 19 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 20 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 21 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 22 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 23 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 24 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Image 25 of 62
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 07.08. 2011
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 26 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 27 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 28 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 29 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 30 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 31 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 32 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 33 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 34 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 35 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 36 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 37 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 38 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 39 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 40 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 41 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 42 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 43 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 44 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 45 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 46 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 47 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 48 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 49 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 50 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 51 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 52 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 53 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 54 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 55 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 56 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 57 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 58 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 59 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 60 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 61 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015
Image 62 of 62
Roman Hynek, 10.06. 2015
Roman Hynek, 10.06. 2015

  Stránka vytvořena 23.08. 2011 Poslední úprava 23.08. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.