!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sedlec

Voitelsbrunn


Zoo Sedlec Faunapark
předešlé názvy  •  former names
-> 2018
Faunapark Sedlec
48°46'39"N, 16°41'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0181A
     
 
Sedlec
691 21
CZECH REPUBLIC
 
N/A
 
N/A
 
ordinaceisimek☼seznam.cz
 
www.zoosedlec.cz
 
menší soukromá zoo - dinga, mývali, nosáli, okolo 10 druhů primátů (makaci, kočkodani světlobřiší, malpy, talapoini, lemuři...), nilgau, antilopy jelení, lamy, velbloudi, poníci, kozy, ovce, mary, dikobrazi, klokani, emu, nandu, 4 druhy jeřábů, ibisi, vodní ptáci, pávi, bažanti, slepice, plazi (hadi, želvy, ještěrky, krokodýli), žáby, ryby...

small private zoo - dingos, raccoons, coatis, around than 10 species of primates (macaques, lesser spot-nosed guenons, capuchins, talapoins, lemurs...), nilgai, blackbucks, llamas, camels, ponies, goats, sheep, maras, porcupines, wallabies, emus, rheas, 4 species of cranes, ibises, waterfowl, paecocks, pheasants, chickens, reptiles (snakes, turtles, lizards, crocodiles), frogs, fish...

N/A

X

~ 2005; 3. června 2013 - registrace obecně prospěšné společnosti Fauna Park Sedlec; září 2018 - oficiální otevření pro veřejnost
~ 2005; 3rd June 2013 - registration of the non-profit non-governmental organization Fauna Park Sedlec; September 2018 - official opening for the public

soukromé (Fauna Park Sedlec o.p.s.; MUDr. Igor Šimek) se zoo licencí MŽP
private (Fauna Park Sedlec o.p.s. - NPO, NGO; MUDr. Igor Šimek) with a zoo licence of Ministry of Environment

2,5 ha

 
1) Stručně o Fauna parku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 27.05. 2015 (video: 1 min 15 sec)
Image 1 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015 (video: 1 min 15 sec)
Roman Hynek, 27.05. 2015 (video: 1 min 15 sec)
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 2 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 3 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 4 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 5 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 6 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 7 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 8 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 9 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 10 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 11 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 12 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 13 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 14 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 15 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 16 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 17 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 18 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 19 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 20 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 21 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 22 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 23 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 24 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 25 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 26 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 27 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 28 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 29 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 30 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 31 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 32 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 33 of 109
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 34 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 35 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 36 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 37 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 38 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 39 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 40 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 41 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 42 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 43 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 44 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 45 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 46 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 47 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 48 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 49 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 50 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 51 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 52 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 53 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 54 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 55 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 56 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 57 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 58 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 59 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 60 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 61 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 62 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 63 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 64 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 65 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 66 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 67 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 68 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 69 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 70 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 71 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 72 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 73 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 74 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 75 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 76 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 77 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 78 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 79 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 80 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 81 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 82 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 83 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 84 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 85 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 86 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 87 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 88 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 89 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 90 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 91 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 92 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 93 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 94 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 95 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 96 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 97 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 98 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 99 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 100 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 101 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 102 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 103 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 104 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 105 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 106 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 107 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 108 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 109 of 109
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018

  Stránka vytvořena 16.06. 2015 Poslední úprava 21.10. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.