!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Stará Ves nad Ondřejnicí

Altendorf

histricky • historically: Bruneswerde


Zoo Koutek Staroveská Myslivna
Staroveská Myslivna Zoo-corner (= Stará Ves Gamekeeper's Lodge Mini-zoo)
49°42'55"N, 18°11'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0096B
     
 
K Myslivně 530
Stará Ves n. O.
739 23
CZECH REPUBLIC
 
+420 558669999
+420 602713755
 
N/A
 
jj-pelikan☼volny.cz
 
www.staroveska-myslivna.com
 
malá minizoo restaurace Myslivna - především dravci a sovy (výr velký, sova pálená, sovice sněžná, raroh velký, káně lesní), ale i bažanti diamantoví, stříbrní a zlatí, krkavci, veverky, králíci, mývali... celkem ve 14ti voliérách. (Podle internetových stránek i jestřáb lesní, osel, koza, kachna divoká a dokonce zebra, podle dalších informací i nějaký z kondorů a divocí králíci). Oproti obrázkům z internetu se zoo koutek v současné době velmi zhoršuje - některé voliéry jsou prázdné, část s výběhy (pro kopytníky) je zavřená a zarostlá.

small mini-zoo of restaurant Myslivna (Gamekeeper's Lodge) - especially raptors and owls (Eurasian eagle owl, barn owl, snowy owl, saker falcon, common buzzard), but also Lady Amherst's, silver and gold pheasants, ravens, squirrels, rabbits, racoons... in total in 14 aviaries. (According to the website also northern goshawk, donkey, goat, wild duck and even zebra, according to another info also some of American vultures and European rabbits). Unlike images from the internet the zoo-corner is very deteriorating now - some aviaries are empty, part with the enclosures (for ungulates) is closed and overgrown.

dětské hřiště; kulečník, kuželky
children's playground, pool table, skittles

restaurace
restaurant

okolo 2005 nebo dřív
around 2005 or earlier

soukromé (Josef Judas)
private (Josef Judas)

cca 0,3 ha  (celý areál)
cca 0,3 ha (whole area)

N/A
 
1) Stručně o zookoutku

N/A N/A N/A cca 15 / 40
(2006)
N/A N/A N/A
 
2011
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 2 min 12 sec)
Image 1 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 2 min 12 sec)
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 2 min 12 sec)
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 2 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 3 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 4 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 5 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 6 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 7 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 8 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 9 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 10 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 11 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 12 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 13 of 13
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011

  Stránka vytvořena 25.08. 2011 Poslední úprava 25.08. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.