!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Starý Kolín

Alt Kolin


Statek Starý Kolín
Starý Kolín Farm
50°00'18"N, 15°17'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0179B
     
 
Hlízovská 357
Starý Kolín
281 23
CZECH REPUBLIC
 
+420 603885739
+420 731951952
 
N/A
 
info☼statek-stary-kolin.cz
statek☼statek-stary-kolin.cz
 
www.statek-stary-kolin.cz
 
zrekonstruovaný statek (bývalý vepřín) je víceúčelový rekreačně vzdělávací areál - kombinace koňské jízdárny a stájí, penzionu, restaurace, prostor k pořádání svateb, večírků apod., ale také farmové mini zoo. Některá zvířata v koňských stájích (velbloudi, lamy, osli..), ostatní ve výbězích a klecích. Koně, osli, poníci, velbloud, lamy, mufloni, ovce, kozy, krávy, prasata, divočáci, králíci, morčata, klokani, emu, papoušci, pávi, bažanti, slepice, husy, kachny, labutě, holubi...

renovated farm (former piggery) is a multi-purpose recreational and educational site - a combination of horse riding school and stables, guest house, restaurant, premises for weddings, parties etc., but also farm mini zoo. Some animals in horse stables (camels, llamas, donkeys..), the others in enclosures and cages. Horses, donkeys, ponies, camels, llamas, mouflons, sheep, goats, cows, pigs, wild boars, rabbits, guinea pigs, wallabies, emus, parrots, peacocks, pheasants, chickens, geese, ducks, swans, pigeons...

jízda na koních, různé programy mini zoo, dětská zábava (trampolína, houpačka, chůdy, pískoviště...), ubytování
horse riding, various programs of the mini zoo, children's amusement (trampoline, seesaw, stilts, sandpit...), accommodation

restaurace
restaurant

~2010

soukromé (Contradiction s.r.o.)
private (Contradiction s.r.o. - Ltd.)

N/A

N/A
 
1) Stručně o statku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 1 of 7
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 2 of 7
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 3 of 7
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 4 of 7
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 5 of 7
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 6 of 7
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 7 of 7
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015

  Stránka vytvořena 15.06. 2015 Poslední úprava 15.06. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.