!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Stěžery

Stezer


Zoopark Stěžery
 
50°12'51"N, 15°45'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0173B
     
 
Malá strana 50
Stěžery
503 21
CZECH REPUBLIC
 
+420 776669900
 
N/A
 
zoostezery☼seznam.cz
 
www.zoostezery.cz  
 
malá soukromá mini zoo či zookoutek - původně jeden velký výběh daňků, oslů, koz a alpak, několik dalších menších výběhů (nandu, velbloud, kozy girgentánské, husice andské...), stará plechová hala s několika zvířaty (poníci, mini prasata, stáje velblouda a koz) a pár klecí (papoušci, morčata apod.). Nyní téměř celý park přebudován do mnohem atraktivnější podoby - zhotoveny nové výběhy (zebry, nilgau, klokani atd.), oddělena návštěvnická a provozní část (i návštěvnická cesta vede jinudy) a především postaveno nové moderní a výborné ekocentrum s teráriem a voliérami papoušků a malých primátů.
Puma, mývali, nosáli, lemuři, velbloudi, daňci, zebry, osli, nilgau, paovce, kozy girgentánské, poníci, alpaky, vikuně, prasata, klokani, nandu, papoušci (rozela, amazoňan, aratinga, alexandr, ara, kakadu...), vodní ptáci, slepice, želvy...

small private mini zoo or zoo-corner - originally one large enclosure of fallow deer, donkeys, goats and alpacas, several smallish enclosures (rheas, camel, Girgentana goats, Andean geese...), an old metal hall with several animals (ponies, mini pigs, stables of camel and goats) and a few cages (parrots, guinea pigs etc.). Now almost the entire park rebuilt into a more attractive form - created new enclosures (zebras, nilgai, kangaroos etc.), visitor's and operational parts was separated (also visitor path leads somewhere else) and mainly a new modern and excellent ecocentre with terrariums and aviaries of parrots and small primates was built.
Cougars, raccoons, coatis, lemurs, camels, fallow deer, zebras, donkeys, nilgai, Barbary sheep, Girgentana goats, ponies, alpacas, vicunas, pigs, kangaroos, rheas, parrots (rosella, Amazon, conure, ringed parakeet, macaw, cockatoos...), waterfowl, chickens, turtles...

N/A

N/A

25. září 2013 - registrace o.p.s., zoopark existoval již dříve, více méně jako soukromý chov
25th September 2013 - registration of non-profit organization, the zoopark existed already before, more or less as a private breeding

soukromé (Zoopark Stěžery o.p.s. - ing. Jiří Karkoszka)
private (Zoopark Stěžery o.p.s. - ing. Jiří Karkoszka)

~ 2 ha

N/A
 
1) Stručně o Zooparku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A
 
N/A            


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 03.07. 2013 (Video: 0 min 52 sec)
Image 1 of 131
Roman Hynek, 03.07. 2013 (Video: 0 min 52 sec)
Roman Hynek, 03.07. 2013 (Video: 0 min 52 sec)
Roman Hynek, 09.08. 2014 (Video: 01 min. 05 sec.)
Image 2 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014 (Video: 01 min. 05 sec.)
Roman Hynek, 09.08. 2014 (Video: 01 min. 05 sec.)
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 3 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 4 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 5 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 6 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 7 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 8 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 9 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 10 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 11 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 12 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 13 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 14 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 15 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 16 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 17 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 18 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 19 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 20 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 21 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 22 of 131
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 23 of 131
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 24 of 131
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 25 of 131
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 26 of 131
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 27 of 131
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 28 of 131
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 29 of 131
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 30 of 131
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 31 of 131
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 32 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 33 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 34 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 35 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 36 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 37 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 38 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 39 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 40 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 41 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 42 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 43 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 44 of 131
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 45 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 46 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 47 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 48 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 49 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 50 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 51 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 52 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 53 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 54 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 55 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 56 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 57 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 58 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 59 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 60 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 61 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 62 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 63 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 64 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 65 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 66 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 67 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 68 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 69 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 70 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Image 71 of 131
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 29.05. 2015
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 72 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 73 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 74 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 75 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 76 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 77 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 78 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 79 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 80 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 81 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 82 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 83 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 84 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 85 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 86 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 87 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 88 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 89 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 90 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 91 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 92 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 93 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 94 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 95 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 96 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 97 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 98 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 99 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 100 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 101 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 102 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 103 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 104 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 105 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 106 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 107 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 108 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 109 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 110 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 111 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 112 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 113 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 114 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 115 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 116 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 117 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 118 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 119 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 120 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 121 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 122 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 123 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 124 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 125 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 126 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 127 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 128 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 129 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 130 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018
Image 131 of 131
Roman Hynek, 15.04. 2018
Roman Hynek, 15.04. 2018

  Stránka vytvořena 22.04. 2014 Poslední úprava 19.08. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.