!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Štít

Schtit

původně • originally: Ščítov ; Ščitův dvůr
dříve samostatná obec Štít je od 1965 administrativně součástí Klamoše • formerly independent village Štít is administratively part of Klamoš since 1965


Biopark Štít
 
50°06'49"N, 15°28'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0197A
     
 
Klamoš - Štít
503 51
CZECH REPUBLIC
 
+420 732317140
 
N/A
 
N/A
 
www.spolecnostlaguna.cz/...
 
vznikající soukromá zoo majitele Teraria Praha. Zatím jen pár zvířat a expozic - většinou nesourodých - provizorních. Lvi, puma, primáti (lemuři, kočkodani Brazzovi, makaci lví, kosmani, tamaríni), poníci, kozy, domácí a okrasní ptáci... Druhy zvířat se často mění - byl zde také levhart, prase bradavičnaté, pásovec atd.

arising private zoo of owner of Terrarium Praha. So far, only a few animals and exhibitions - mostly inhomogeneous - temporary. Lions, cougar, primates (lemurs, de Brazza's monkeys, lion-tailed macaques, marmosets, tamarins...), ponies, goats, domestic and ornamental birds ... Animal species are often changed - there was also a leopard, warthog, armadillo etc.

prohlídky (zatím) jen na objednání
visits (so far) by appointment only

X

2014 - počátek zřizování, první návštěvníci od 2015, prakticky však Biopark zatím stále neexistuje (červen 2016)
2014 - beginning of creating, first visitors since 2015, however the Biopark practically still doesn't exist (June 2016)

soukromé (Antonín Hnízdil)
private (Antnín Hnízdil)

~0,3 ha na pozemku 1,35 ha
~ 0,3 ha on land of 1,35 ha

N/A
 
1) Stručně o Bioparku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 01.06. 2016 (Video: 2 min 34 sec)
Image 1 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016 (Video: 2 min 34 sec)
Roman Hynek, 01.06. 2016 (Video: 2 min 34 sec)
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 2 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 3 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 4 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 5 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 6 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 7 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 8 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 9 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 10 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 11 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 12 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 13 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 14 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 15 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 16 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 17 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 18 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 19 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 20 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 21 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 22 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 23 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 24 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 25 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 26 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 27 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 28 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 29 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 30 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 31 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 32 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 33 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016
Image 34 of 34
Roman Hynek, 01.06. 2016
Roman Hynek, 01.06. 2016

  Stránka vytvořena 08.06. 2016 Poslední úprava 08.06. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.