!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sychrov

Sichrow

historicky • historically: Svojkov


Areál dravců a sov Sychrov
Dravci Sychrov
Sychrov Site of Raptors and Owls • Sychrov's Raptors
50°37'31"N, 15°05'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0154B
     
 
Sychrov 1
463 44
CZECH REPUBLIC
 
+420 604201600
Zámek Sychrov:
+420 482416011
 
N/A
 
dravci☼email.cz
Zámek Sychrov:
info☼zamek-sychrov.cz
 
www.dravci.unas.cz/...
Zámek Sychrov • Sychrov Chateau: www.zamek-sychrov.cz/...
 
především sokolnické ukázky v zámeckém parku, ale i přístupná stálá expozice dravců a sov - ptáci na sokolnických sedácích i ve voliérách (např. sokol stěhovavý, raroh velký, raroh jižní, orel skalní, orel stepní, jestřáb lesní, káně lesní, káně bělochvostá, káně rudoocasá, káně královská, káně harrisova, poštolka obecná, výr velký, sova pálená, kalous ušatý, puštík obecný, sovice sněžní, krkavec velký...)

especially falconry demonstrations in the manor park, but also accessible permanent exhibition of raptors and owls - birds on falconry seat cushions and also in aviaries (eg peregrine, saker, lanner, golden eagle, steppe eagle, goshawk, common buzzard, long-legged buzzard, red-tailed buzzard, ferruginous hawk, Harris's hawk, Eurasian kestrel, eagle owl, barn owl, long-eared owl, tawny owl, snowy owl, common raven...)

focení s dravci; Zámek Sychrov; malé sladkovodní akvárium
photographing with raptors; Sychrov Chateau; small freshwater aquarium

restaurace a kiosky na zámku
restaurants and kiosks in the chateau

2001

soukromé (Milan Straka)
private (Milan Straka)

N/A

N/A
 
1) Stručně o Areálu dravců

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.06. 2012 (Video: 1 min 01 sec)
Image 1 of 14
Roman Hynek, 10.06. 2012 (Video: 1 min 01 sec)
Roman Hynek, 10.06. 2012 (Video: 1 min 01 sec)
Roman Hynek, 10.06. 2012
Image 2 of 14
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Image 3 of 14
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Image 4 of 14
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Image 5 of 14
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Image 6 of 14
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Image 7 of 14
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Image 8 of 14
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Image 9 of 14
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Image 10 of 14
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Image 11 of 14
Roman Hynek, 10.06. 2012
Roman Hynek, 10.06. 2012
Lukáš Nekolný, 29.10. 2016
Image 12 of 14
Lukáš Nekolný, 29.10. 2016
Lukáš Nekolný, 29.10. 2016
Lukáš Nekolný, 29.10. 2016
Image 13 of 14
Lukáš Nekolný, 29.10. 2016
Lukáš Nekolný, 29.10. 2016
Lukáš Nekolný, 29.10. 2016
Image 14 of 14
Lukáš Nekolný, 29.10. 2016
Lukáš Nekolný, 29.10. 2016

  Stránka vytvořena 22.09. 2012 Poslední úprava 22.09. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.