!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Teplice

Teplitz

dříve (1945 -46) Teplice - Šanov (Teplitz - Schönau), někdy se užívá nesprávný název Teplice v Čechách (název nádraží) • formerly (1945 - 46) Teplice - Šanov (Teplitz - Schönau), sometimes the incorrect name Teplice v Čechách (name of railway station) is used


Biopark Teplice
Biopark Gymnázia Teplice • Biopark GT
Biopark of Teplice Gymnasium (Grammar School)
50°38'16"N, 13°49'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0189B
     
 
Gymnázium Teplice
Čs. dobrovolců 11
Teplice
415 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 417813010
+420 417813081
+420 417813058
+420 417813012
+420 417813021
 
N/A
 
bergman☼gymtce.cz
dobos☼gymtce.cz
sedlak☼gymtce.cz
 
www.biopark.gymtce.cz
www.gymtce.cz/...
 
biopark Teplického gymnázia je de facto jakousi výukovou či vzdělávací mini zoologicko-botanickou zahradou - část expozice venku mezi budovami školy, část v několika sklenících a přilehlých prostorách, včetně jedné třídy s terárii hlodavců, která slouží více méně jako kontaktní zoo pro děti. Surikaty, mangusty, kosmani, tamaríni, lemuři, alpaky, ovce, pásovci, klokani, mary, dikobrazi, drobní hlodavci, emu, sovice, papoušci, turaka, drobní, pěvci, krkavci, křepelky, plazi (hadi, agamy, gekoni, chameleoni, anolisi, trnorepi, kajman, zajímavá kolekce vodních želv...), žáby, axolotli, místní i tropické ryby, bezobratlí (kudlanky, pavouci, stonožky, korýši...)...

Biopark of Teplice Gymnasium is de facto a kind of educational or instructional mini zoological-botanical garden - part of the exhibition is outside between the school buildings, part is in a few greenhouses and adjacent premises, including one classroom with terrariums of rodents, which serves more or less as a contact zoo for children. Meerkats, mongooses, marmosets, tamarins, lemurs, alpacas, sheep, armadillos, wallabies, maras, porcupines, small rodents, emus, snowy owls, parrots, turacos, small songbirds, ravens, quails, reptiles (snakes, agamas, geckos, chameleons, anolis, spiny-tailed lizards, caiman, an interesting collection of aquatic turtles...), frogs, axolotls, local and tropical fish, invertebrates (mantises, spiders, centipedes, crustaceans...) ...

množství rostlin, kontaktní terária s hlodavci
many plants, contact terrariums with rodents

X

1. září 2008
1st September 2008

krajské (Gymnázium Teplice)
regional (Teplice Gymnasium)

~ 0,35 ha

N/A
 
1) Stručně o bioparku
 
16 / ~100 34 / ~200 9 / ~30 151 / ~580
(2017)
40 / ~100 25 / ~100 27 / ~50
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 07.10. 2015 (Video: 2 min 14 sec)
Image 1 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015 (Video: 2 min 14 sec)
Roman Hynek, 07.10. 2015 (Video: 2 min 14 sec)
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 2 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 3 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 4 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 5 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 6 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 7 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 8 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 9 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 10 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 11 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 12 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 13 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 14 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 15 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 16 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 17 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 18 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 19 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 20 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 21 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 22 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 23 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 24 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 25 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 26 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 27 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 28 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 29 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 30 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 31 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 32 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 33 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 34 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 35 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 36 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 37 of 89
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 38 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 39 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 40 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 41 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 42 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 43 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 44 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 45 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 46 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 47 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 48 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 49 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 50 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 51 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 52 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 53 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 54 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 55 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 56 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 57 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 58 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 59 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 60 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 61 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 62 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 63 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 64 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 65 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 66 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 67 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 68 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 69 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 70 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 71 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 72 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 73 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 74 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 75 of 89
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 76 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 77 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 78 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 79 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 80 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 81 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 82 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 83 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 84 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 85 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 86 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 87 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 88 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 89 of 89
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019

  Stránka vytvořena 13.10. 2015 Poslední úprava 13.10. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.