!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Teplice

Teplitz

dříve (1945 -46) Teplice - Šanov (Teplitz - Schönau), někdy se užívá nesprávný název Teplice v Čechách (název nádraží) • formerly (1945 - 46) Teplice - Šanov (Teplitz - Schönau), sometimes the incorrect name Teplice v Čechách (name of railway station) is used


Botanická zahrada Teplice
Teplice Botanical Garden
50°38'19"N, 13°50'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0135B
     
 
Josefa Suka 1388/18
Teplice
415 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 417534346
+420 417534060
 
+420 417534060
 
bzt.haager☼volny.cz
bzt.malinova☼volny.cz
 
www.botanickateplice.cz
 
nádherná nová moderní botanická zahrada s šesti rozměrnými akvárii, bazénkem vodních želv v tropickém skleníku a voliérou drobných exotů ve vstupní hale. Akvária: 1) Afrika (tlamovci), 2) Asie - mangrovové pobřeží (lezci), 3) Asie - labyrintky, 4) Amerika - tetry, 5) Amerika - "černá Amazonie" (skaláry) a 6) Amerika - arowany a sladkovodní rejnoci

beautiful new modern botanical garden with six bulky aquariums, pool of aquatic tortoises in the tropical glasshouse and aviary of small exotic birds in the entrance hall. Aquariums: 1) Africa (mouthbrooders), 2) Asia - mangrove coast (mudskippers), 3) Asia - Anabantoidei, 4) America - Characiformes, 5) America - "Black Amazonia" (angelfishes) and 6) America - arowanas and freshwater stingrays

prodej suvenýrů; bohaté botanické sbírky v nádherných expozicích
souvenir sale; rich botanical collections in beautiful expositions

cukrárna
cake shop

založena 1. ledna 2002 (tropický skleník s akvárii od 2005); otevřena v říjnu 2006
founded 1st January 2002 (tropical glasshouse with aquariums since 2005); opened in October 2006

městský
municipal

2 ha - z toho 2400 m2 výstavní skleníky (xerický - 702 m2, tropický - 1080 m2, subtropický - 486 m2 a 132 m2 vstupní hala), zásobní skleníky (nepřístupné) 1750 m2, zbytek zahrada
2 ha - of which 2400 m2 of exhibition glasshouses (xeric - 702 m2, tropical - 1080 m2, subtropical - 486 m2 and 132 m2 of entrance hall), storage glasshouses (inaccessible) 1750 m2, the rest is the garden

 
1) Historie a výstavba botanické zahrady (do r. 2006)
2) Expozice botanické zahrady
3) Stručně o botanické zahradě
 
N/A N/A N/A N/A
1 / ?
(2011)
3 / ?
(2011)
0
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 3 min 33 sec)
Image 1 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 3 min 33 sec)
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 3 min 33 sec)
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 2 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 3 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 4 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 5 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 6 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 7 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 8 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 9 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 10 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 11 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 12 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 13 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 14 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 15 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 16 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 17 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 18 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 19 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 20 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 21 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 22 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 23 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 24 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 25 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 26 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 27 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 28 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 29 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 30 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 31 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 32 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 33 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 34 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 35 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 36 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 37 of 42
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 38 of 42
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 39 of 42
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 40 of 42
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 41 of 42
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Image 42 of 42
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016
Lukáš Nekolný, 27.05. 2016

  Stránka vytvořena 17.10. 2011 Poslední úprava 17.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.