!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Třebíč

Trebitsch


Zoo koutek DDM Třebíč
Zoo koutek Domu dětí a mládeže Třebíč
Zoo corner of DDM Třebíč (= House of children and youth)
49°12'26"N, 15°51'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0180B
     
 
Tomáše Bati 1084
Třebíč
674 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 720570431
 
N/A
 
zookoutek-trebic☼seznam.cz
 
DDM Třebíč: www.ddmtrebic.cz
 
původně terária sloužící asi 30 let pro účely zookroužku DDM Třebíč (na ulici Švabinského), v dubnu 2015 bylo celé zařízení přestěhováno do nové budovy (v Borovině, na ulici Tomáše Bati) a zpřístupněno veřejnosti. Jedna velká místnost s terárii, několik akvárií a expozice mangust. Ačkoli se jedná o novou moderní budovu (postavenou z grantu), město údajně neinvestovalo téměř nic do vnitřního vybavení a tak jsou veškerá terária lepena ze starých původních skel, stejné je to se stojany a dalšími zařízeními. Výsledek je žalostný...
Hadi, želvy, ještěrky, žáby, ryby, hlodavci, mangusty...

originally terrarium served for about 30 years for the purpose of zoo-club of the DDM Třebíč (on Švabinského street), in April 2015, the entire facility was moved to a new building (in Borovina, on Tomáš Baťa street) and made available to the public. One large room with terrariums, several aquariums and exposure of mongooses. Although this is a new modern building (built by the grant), the municipality reportedly did not invest nearly anything into the internal equipment, and so all terrariums are glued from old original glass, same situation is with racks and other equipment. The result is lamentable...
Snakes, turtles, lizards, frogs, fish, rodents, mongooses...

N/A

X

24. dubna 2015
24th April 2015

městské (DDM Třebíč p.o.)
municipal (DDM Třebíč p.o. - public benefit organization)

N/A

N/A
 
1) Stručně o zoo koutku

10 / 150 15 / 30 2 / 4 69 / 325
(2015)
27 / 79 5 / 12 10 / 50
 
N/A            


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 1 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 2 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 3 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 4 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 5 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 6 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 7 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 8 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 9 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 10 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 11 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 12 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 13 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 14 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 15 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 16 of 16
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015

  Stránka vytvořena 15.06. 2015 Poslední úprava 15.06. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.