!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Třeboň

Wittingau


Akvárium Vratislavský dům Třeboň
Třeboň Aquarium Vratislavs' house
předešlé názvy  •  former names
2007 - 20016
(CES) Akvárium Krčínův dům Třeboň
(ENG) Třeboň Aquarium Krčín's house
49°00'15"N, 14°46'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0109A
     
 
Březanova 84/1
Třeboň
379 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 602487599
 
N/A
 
info☼vratislavskydum.cz
 
www.vratislavskydum.cz/...
stránky města • site of the city: www.trebonsko.cz/...
 
 
malé sladkovodní akvárium - původně v historickém domě rybníkáře Jakuba Krčína - dvě místnosti s akvárii (české ryby a vodní želvy), ve sklepě bazének sumců a jeseterů a v patře muzeum rybářství a dětský koutek.
V roce 2016 přestěhováno na současné místo do sklepení historického Vratislavského domu z 16. století. České ryby, raci a ještěrky.

small freshwater aquarium - originally in the historic house of fish farmer's Jakub Krčín - two rooms with aquariums (Czech fish and aquatic turtles), pool with catfish and sturgeon in the cellar and the fishing museum and children's corner upstairs.
2016, relocated to current place in cellar of historic Vratislavs' house originated in 16th century, Czech fish, crayfish and lizards.

ubytování
accommodation

restaurace
restaurant

2007 - otevření na původním místě (v Krčínově domě, Krčínova ul. 114); 22. dubna 2016 - otevření na současném místě
2007 - opening in original location (in Krčín's house, Krčín street 114); 22nd April 2016 - opening in current location

soukromé (N/A, původně Zámecká akvária s.r.o.)
private (N/a, originally limited company Zámecká akvária s.r.o.)

N/A

N/A
 
1) Stručně o akváriu

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 2 min 42 sec)
Image 1 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 2 min 42 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 2 min 42 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 2 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 3 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 4 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 5 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 6 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 7 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 8 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 9 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 10 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 11 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 12 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 13 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 14 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 15 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 16 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 17 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 18 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 19 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 20 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 21 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 22 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 23 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 24 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 25 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 26 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 27 of 27
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011

  Stránka vytvořena 23.09. 2011 Poslední úprava 23.09. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.