!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tuchořice

Tuchorschitz


Zoopark ÚSP Tuchořice
 Zoopark Ústavu sociální péče Tuchořice
Zoopark of Tuchořice ÚSP (Socail Care Institute)
50°17'05"N, 13°39'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0122B
     
 
ÚSP Tuchořice
Tuchořice 1
439 69
CZECH REPUBLIC
 
+420 415735881
 
N/A
 
usp.tuchorice☼email.cz
 
www.usptuchorice.estranky.cz/...
 
malá zoo ÚSP (Ústavu sociální péče) - původně měla plnit funkci zooterapie, proto zde bylo jen několik "domácích" exotických ptáků. Brzy na to však různí dárci ústavu darovali další a další zvířata, zoopark se rozrost. Dnes slouží také veřejnosti, spolupracuje se Zoo Ústí nad Labem. O zvířata se starají postižení klienti ústavu (včetně některých mentálně postižených) pod vedením odborného personálu. Koně, poníci, srnka, klokan, divočák, prasata, kozy, mýval jižní, spousty papoušků a drobných exotických ptáků, bažanti, vodní ptáci, želvy nádherné atd.

small zoo of ÚSP (Social Care Institute) - originally it had to function for a zootherapy, so there were only a few "domestic" exotic birds. However, various donors donated soon to the Institute more and more animals, the zoopark growed up. Today is also for the public, cooperates with Zoo Ustí nad Labem. Disabled clients of the Institute (including some mentally handicapped) led by the professional staff take care of the animals. Horses, ponies, roe deer, wallaby, wild boar, pigs, goats, crab-eating raccoons, many parrots and small exotic birds, pheasants, waterfowl, yellow-bellied turtles etc.

N/A

letní restaurace se základním občerstvením
summer restaurant with a basic refreshment

2005

příspěvková organizace ÚSP Tuchořice, zřizovaná a financovaná krajem - od 1. ledna 2012 bude organizace přejmenována na Domov "Bez zámků" Tuchořice
semi-budgetary organization ÚSP Tuchořice (Tuchořice Social care Institute), founded and financed by region - since 1st January 2012 the organization will be renamed to Domov !Bez zámků" Tuchořice (Tuchořice Home "Without locks")

cca 1 ha

N/A
 
1) Stručně o zooparku

N/A N/A N/A cca 31 / ?
(2011)
cca 1 / ? cca 20 / ? cca 10 / ?
 
2011
           
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 2 min 37 sec)
Image 1 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 2 min 37 sec)
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 2 min 37 sec)
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 2 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 3 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 4 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 5 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 6 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 7 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 8 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 9 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 10 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 11 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 12 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 13 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 14 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 15 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 16 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 17 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 18 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 19 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 20 of 38
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 21 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 22 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 23 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 24 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 25 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 26 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 27 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 28 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 29 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 30 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 31 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 32 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 33 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 34 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 35 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 36 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 37 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015
Image 38 of 38
Roman Hynek, 19.3. 2015
Roman Hynek, 19.3. 2015

  Stránka vytvořena 16.10. 2011 Poslední úprava 16.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.