!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ústí nad Labem

Aussig ; Außig


Zoologická zahrada Ústí nad Labem
Ústí nad Labem Zoological Garden
předešlé názvy  •  former names
(CES) Zookoutek Krásné Březno
(ENG) Krásné Březno Zoo-corner (Mini-zoo)

Zoo Krásné Březno
50°39'50"N, 14°03'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0008A
     
 
Drážďanská 23
Ústí n. L.
400 07
CZECH REPUBLIC
 
+420 475503421
+420 475503354
 
+420 475503421
 
zoo☼zoousti.cz
 
www.zoousti.cz ; Sloni Ústecké zoo • Elephants of Usti Zoo : www.choboti.cz
 
bývalý Lumpepark, který byl roku 1946 zkonfiskován a přeměněn na veřejný park (Sady Edvarda Beneše), brzy zde však vznikl zookoutek (srnci, ovce, medvědi, bažanti...) a z něj v roce 1949 Ústecká zoo. Ta byla z počátku na velmi špatné úrovni, ale postupně se zlepšovala a zvětšovala svou rozlohu. Největší boom zažívá zoo v 70. letech, kdy se budují nové velké pavilony (pavilon šelem a exotárium) a rozlehlé výběhy nosorožců, slonů, zeber, žiraf, antilop... Rozloha zoo se zvětšila až na současných 26 ha. Dnes můžou návštěvníci obdivovat oba původní zrekonstruované pavilony, pavilon opic, pavilon slonů, expozice orangutanů, lachtanů, mnoho výběhů kopytníků a dalších zvířat, letní bazén aligátorů, bazén tuleňů atd. Je zde také stařičká naučná dinosauří stezka s dřevěnými dinosaury a naučná stezka Lumpeparku s několika původními prvky (Trpasličí hrad, jezírko...). Z méně často chovaných zvířat lze jmenovat např.: serau, hulmany jávské a stříbrné, lvi konžské, tygra malajského, siky vietnamské atd. Nejoblíbenější u návštěvníků jsou však sloni, malajští medvědi a orangutani populární z TV filmu ("Dva lidi v Zoo").


former Lumpepark, which was confiscated in 1946 and changed into a public park (Sady Edvarda Beneše). But soon there was created a zoo-corner (roe deer, sheep, bears, pheasants...) and therefrom the Zoo Usti nad Labem was arisen in 1949. It was of a very poor level in the begining, but gradually improved and expanded its area. The biggest boom the zoo has seen in the 70s, when a new large pavilions (pavilion of carnivores and exotárium) and huge enclosures of rhinos, elephants, zebras, giraffes, antelopes... were build. The area of ​​the zoo has increased to the current 26 ha. Today visitors can admire both original, but renovated pavilions, pavilion of monkeys, pavilion of elephants, exhibition of orangutans, sea lions, many enclosures of ungulates and other animals, summer pen of alligators, pool of seals etc. There is also an old instructive dinosaur trail with wooden dinosaurs and nature trail of Lumpepark with several original elements (Dwarven castle, pool...). From less often kept animals can be named eg. serow, Javan Langur, silvered leaf-monkey, Katanga lions, Malayan tiger, Vietnamese sika deer etc. The most favorite animals for visitors are elephants, sun bears and orangutans popular from TV film ("Two people at the Zoo").

vláček, obchody se suvenýry; dinosauří stezka, tobogány, dětské hřiště, dětská zoo, jízda na ponících, komentované krmení, cvičení slonů a lachtanů, procházky slonů
Areál dnešní zoo je částečně na území bývalého Lumpeparku.
mini-train, souvenir shops; dinosaur trail, toboggans, children's playground, petting zoo, pony riding, commented feeding, elephant and sea lions show, elephant walks
The area of the zoo is partly in territory of former Lumpepark.

restaurace, bufety, cukrárna, kiosky
restaurant, buffets, sweet-shop, kiosks

1946 - zookoutek, od 1949 zoo
1946 - zoo-corner (mini-zoo), since 1949 the zoo

městská se zoo licencí MŽP
municipal with a zoo licence of Ministry of Environment

26 ha (původně 6 ha)
26 ha (originally 6 ha)

 
1) Zoo od 1946 po současnost
2) Stručně o zoo

8 / 58 37 / 447 19 / 100 229 / 1241
(31.12.2013)
50 / 147 48 / 157 67 / 332
 
2017
~2015
2011
2008
2000
1999
~1995
  1988

cca 1980
1954
  2008
Naučná stezka Lumpeparku

Lumpepark Education Trail

Lehrpfad Lumpe-Park
cca 1980 Naučná stezka dinosaurů


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 18.06. 2011 (Video: 8 min 48 sec)
Image 1 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011 (Video: 8 min 48 sec)
Roman Hynek, 18.06. 2011 (Video: 8 min 48 sec)
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 2 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 3 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 4 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 5 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 6 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 7 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 8 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 9 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 10 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 11 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 12 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 13 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 14 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 15 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 16 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 17 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 18 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 19 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 20 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 21 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 22 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 23 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 24 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 25 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 26 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 27 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 28 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 29 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 30 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 31 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 32 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 33 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 34 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 35 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 36 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 37 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 38 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 39 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 40 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 41 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 42 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 43 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 44 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 45 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 46 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 47 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 48 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 49 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 50 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 51 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 52 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 53 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 54 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 55 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 56 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 57 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 58 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 59 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 60 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 61 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 62 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 63 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 64 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 65 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 66 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 67 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 68 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 69 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 70 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 71 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 72 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 73 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 74 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 75 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 76 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 77 of 87
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Image 78 of 87
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Image 79 of 87
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Image 80 of 87
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Image 81 of 87
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Image 82 of 87
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Image 83 of 87
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Image 84 of 87
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Image 85 of 87
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Image 86 of 87
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Image 87 of 87
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019
Mojmír Sedláček, 21.04. 2019

  Stránka vytvořena 22.07. 2011 Poslední úprava 17.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.