!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vodňany

Wodnian


Rybářské muzeum SRŠ a VOŠ VHE Vodňany
 (SRŠ a VOŠ VHE = Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie) • Akvárium Vodňany
Fishing Museum of SRŠ and VOŠ VHE Vodňany (SRŠ and VOŠ VHE = Secondary School of Fishery and College of Water Resources and Ecology) • Vodňany Aquarium
49°09'36"N, 14°10'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0205A
     
 
Zátiší 480
Vodňany
389 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 727872621
 
N/A
 
rybarskaskola☼srs-vodnany.cz
 
www.srs-vodnany.cz/...  
 
muzeum rybářství provozuje střední rybářská škola ve Vodňanech (jediná svého druhu v republice). Muzeum má dvě části - první je historická, tedy vlastní muzeum (vývoj rybářství a rybníkářství) a druhou částí je akvárium. Muzeum je nové a nachází se v podkroví školy, akvárium existuje údajně již okolo 20 let a je ve sklepních prostorách školy.
Akvárium je rozdělené do tří tématických expozic - studenovodní akvária (5 nádrží s asi 40 druhy místních a okrasných ryb), teplovodní akvária (11 nádrží s asi 60 druhy převážně tropických ryb, korýšů a obojživelníků) a amazonské akvárium (jedna velká nádrž v chodbě s objemem 3000 litrů a asi 10 druhy ryb a paryb). Akvária jsou doplněna i několika terárii s hady a ještěrkami.

Fisheries Museum is operated by Secondary School of Fishery in Vodňany (the only one of its kind in the country). The museum has two parts - the first is historical, that means itself museum (the development of fisheries and fish farming) and the second part is the aquarium. The museum is new and located in the attic of the school, the aquarium exists reportedly for around 20 years and is in the cellar premises of the school.
The aquarium is divided into three thematic exhibitions - cold-water aquariums (5 tanks with about 40 species of local and ornamental fish), warm-water aquarium (11 tanks with about 60 species of mostly tropical fish, crustaceans and amphibians) and Amazon aquarium (one large tank in the corridor with volume of 3000 litres and about 10 species of fish and cartilaginous fish). Aquariums are complemented by several terrariums with snakes and lizards.

bohaté sbírky rybářského muzea
rich collection of the Fisheries museum

X

28. listopadu 2013 - muzeum (akvárium údajně cca o 20 let dříve)
28th November 2013 - museum (aquarium reportedly ca. 20 years sooner)

státní - SRŠ a VOŠ VHE Vodňany (Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie)
state - SRŠ and VOŠ VHE Vodňany (Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie = Secondary School of Fishery and College of Water Resources and Ecology)

N/A - akvárium ; 200 m2 - muzeum
N/a - aquarium; 200 m2 - museum

N/A
 
1) Stručně o akváriu

N/A N/A N/A ~110 / ?
(2015)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 1 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 2 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 3 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 4 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 5 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 6 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 7 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 8 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 9 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 10 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 11 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 12 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 13 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 14 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 15 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 16 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 17 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 18 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 19 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 20 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 21 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 22 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 23 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 24 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 25 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 26 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 27 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 28 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 29 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 30 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 31 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 32 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 33 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 34 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 35 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 36 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 37 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 38 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 39 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 40 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 41 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 42 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 43 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 44 of 44
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016

  Stránka vytvořena 01.09. 2016 Poslední úprava 01.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.