!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Votice

Wotitz

historicky • historically: Otice


Motýlárium Votice
Ekocentrum a Motýlárium Votice
Votice Butterfly Garden (litarally "Butterflarium") • Votice Ecocentre and Butterfly Garden
předešlé názvy  •  former names
1998 - 2006
(CES) Záchranná stanice Votice
(ENG) Votice Rescue Station

2006 - 2012
(CES) Záchranná stanice a Centrum ekologické výchovy Votice (ZS a CEV Votice)
(ENG) Votice Rescue Station and Centre of the Ecological Education

~2014 - 2016
(CES) Ekocentrum Votice (ZS a CEV Votice)
(ENG) Votice Ecocentre
49°38'08"N, 14°38'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0206A
     
 
Zámecká 810
Votice
259 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 603259902
 
N/A
 
krizek.ochranafauny☼seznam.cz
 
www.ochranafauny.cz
 
Původně Záchranná stanice ve Voticích, která vznikla již v roce 1998, zároveň také začalo vznikat Centrum ekologické výchovy (CEV nebo Ekocentrum), které bylo v roce 2006 jmenováno Krajským střediskem environmentální výchovy a osvěty Středočeského kraje. Tím se Ekocentrum otevřelo i veřejnosti. Kromě přednáškových sálů apod. zde byla i expozice trvale hendikepovaných zvířat (kuny, lišky, mývalovci, dravci, sovy, volavky, čápi, vodní ptáci, pěvci atd.).
Postupně začal být areál ve Voticích malý a tak bylo zřízeno nové moderní Ekocentrum v nedalekém právě otevřeném Čapím hnízdu (2011) a o rok později Centrum ochrany fauny ČR v Hrachově, kam bylo přestěhováno i hlavní centrum organizace. Votice se tak staly jen pobočkou. Záchranná stanice zde zůstala, ale expozice byla zrušena. Nakonec ale (asi 2014) bylo otevřeno Ekocentrum a brzy se znovu objevilo několik hendikepovaných zvířat.
V roce 2015 zde začalo být budováno nové motýlárium a 1. července 2016 bylo otevřeno veřejnosti - motýlí zahrada ve sklenících Ekocentra se stále vzácnějšími místními druhy - v plánu je jich asi 16, zpočátku nejvíce baboček kopřivových a bělásků. Skleník je rozdělen do několika biotopických zón. Motýli jsou zde rozmnožováni a ačkoli jsou ve skleníku, mohou odletět - cestu na svobodu mají volnou.
Kromě motýlů je zde i několik voliér s hendikepovanými ptáky (sovy, dravci, havrani, kavky, křepelky, pěvci...) a menšími savci (veverky, kuny, plši...)

Originally Rescue Station in Votice what was established in 1998, also the Center for Ecological Education (CEV or Ekocentrum) simultaneously began arise, which was appointed the Regional Centre for Environmental Education and Awareness of the Středočeský Region in 2006. By that the Eco-centre was opened to the public. In addition to lecture halls and so on there was also an exhibition of permanently disabled animals (martens, foxes, racoon dogs, raptors, owls, herons, storks, waterfowl, songbirds etc.).
The area in Votice gradually began to be small and so new moder Eco-centre was created in nearby currently opened Čapí hnízdo (2011) and a year later the Centre for Conservation of fauna of Czech republic in Hrachov, where also main centre of the organization was moved. Votice thus became a branch. Rescue station remained here, but the exhibitions was abolished. However finally (about in 2014), an Ecocentre was opened and soon several handicapped animals were again added.
In 2015, a new "butterfliarium" began to be created here and 1st July 2016, it was opened to the public - a butterfly garden in greenhouses of the Ecocentre with increasingly rare native species - about 16 of them is planed to breed, initially mostly small tortoiseshells and whites. The greenhouse is divided into several biotope zones. Butterflies are reproduced, and although they are in a greenhouse, they can fly away - the path to freedom are free.
In addition of butterflies, there are several aviaries with handicapped birds (owls, raptors, rooks, jackdaws, quails, songbirds...) and small mammals (squirrels, martens, dormouses...)

výstava velkoplošných fotografií motýlů, včetně makrofotografií (ve dvou místnostech)
exhibition of large format photographs of butterflies, including macro photographs (in two rooms)

X

2006 - otevření expozice záchranné stanice veřejnosti (1998 - založení Záchranná stanice); polovina 2012 - zrušení expozice (přemístění do Hrachova); asi 2014 - zřízení Ekocentra a brzy i nové expozice zvířat; 2015 - počátek budování motýlária; 1. července 2016 - otevření Motýlária veřejnosti

2006 - opening to the public of exhibition of Rescue Station (1998 - foundation of the Rescue station); the middle 2012 - abolishing of the exhibition (relocation to Hrachov); about 2014 - creation of Ecocentre and soon also new animal exhibition; 2015 - beginning of creation of the Motýlárium (Butterflarium); 1st July 2016 - opening of Motýlárium to the public

Ochrana fauny ČR o.s.
Ochrana fauny ČR o.s. (citizens association)

1.091 m2 - motýlí skleník; ~2.400 m2 - celá expozice (včetně hendikepovaných zvířat a výstavy fotografií)
1,091 m2 - butterfly glasshouse; ~2,400 m2 - the whole exposition (including handicapped animals and photography exhibition)

 
1) Stručně o motýláriu

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

   všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 3 min 08 sec)
Image 1 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 3 min 08 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 3 min 08 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 2 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 3 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 4 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 5 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 6 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 7 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 8 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 9 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 10 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 11 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 12 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 13 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 14 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 15 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 16 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 17 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 18 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 19 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 20 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 21 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 22 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 23 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 24 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 25 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 26 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 27 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 28 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 29 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 30 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 31 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 32 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 33 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 34 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 35 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 36 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 37 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 38 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 39 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 40 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 41 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 42 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 43 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 44 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 45 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 46 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 47 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 48 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 49 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 50 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 51 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 52 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 53 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 54 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 55 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 56 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 57 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 58 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 59 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 60 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 61 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 62 of 62
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016

  Stránka vytvořena 02.09. 2016 Poslední úprava 02.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.