!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vyškov

Wischau

dříve také • formerly also: Víškov


Zoo Park Vyškov
předešlé názvy  •  former names
(CES) Koutek živé přírody
(ENG) Corner of live nature

(CES) Zookoutek
(ENG) Zoo-corner (Mini-zoo)
49°16'22"N, 16°59'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0014A
     
 
Cukrovarská 424/9
Vyškov
682 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 517346356
 
+420 517346356
 
zoopark☼zoo.vyskov.cz
 
www.zoo-vyskov.cz
 
původně Koutek živé přírody s menšími domácími i divokými zvířaty. Později zookoutek sloužil především jako zimoviště zvířat z cirkusů. Byl ve velmi špatném stavu a v roce 1990 se rozhodovalo o jeho zrušení. Nakonec byl ponechán a s nemalými investicemi postupně přetvořen na dnešní menší zoo specializovanou hlavně na plemena domácích (i exotických) zvířat, jejíž nedílnou součástí je od roku 2006 i Dinopark. Vedle domácích a skoro domácích zvířat je i několik divokých ryze zoologických druhů. Velbloudi, lamy, jaci, buvoli, uherský skot, skotský skot náhorní, watusi, zebu, fjordský a šírský kůň, osel poitouský, poníci, množství plemen koz, ovcí a prasat, mývali, nosáli, veverky, lemuři kata, nandu, pštrosi, vodní ptáci, bažanti, perličky, holubi, čápi, jeřábi, káně, poštolky, sovy, krkavci, "domácí" papoušci, okrasné ryby, sladkovodní želvy. (dříve též zebry, gayalové, makaci, paviáni, dikobrazi, divočáci, dinga, vlci, divoké kočky, rysi...). K nejpopulárnějším patří tzv. Babiččin dvoreček - de facto dětská zoo v selském stylu s množstvím plemen ovcí, koz, slepic, prasat apod., králíkárna s desítkami plemen králíků, "pavilon" slepic (opět desítky plemen) a expozice sibiřských koček.

Originally Corner of live nature with small domestic and wild animals. Later the mini-zoo served primarily as a wintering of animals from the circuses. It was in very poor condition and in 1990 decision making about its abolition was doing. Finally it was retained and with a sizable investment gradually transformed into today's small zoo specialized mainly on domestic (also exotic) breeds of animals, of which integral part is also Dinopark, since 2006. In addition to domestic and almost domestic animals there are also several purely zoological wild species. Camels, llamas, yaks, buffaloes, Hungarian grey cattle, highland cattle, Watusi, zebu, Shire and Fjord horses, Poitou ass, ponies, a number of breeds of goats, sheep and pigs, raccoon, coatis, squirrels, ring-tailed lemurs, rheas, ostriches, waterfowl, pheasants, guinea fowls, pigeons, storks, cranes, buzzards, kestrels, owls, ravens, "home" parrots, ornamental fish, freshwater turtles. (formerly also zebras, gayals, macaques, baboons, porcupines, wild boars, dingos, wolves, wild cats, lynx...). The most popular is so-called Grandma's yard - de facto children's petting zoo in a peasant style with many breeds of sheep, goats, chickens, pigs etc., the hutch with dozens of rabbits breeds, "pavilion" of hens (again, dozens of breeds) and exposition of Siberian cats.

obchod se suvenýry, spousty info tabulí a názorných pomůcek, Hanácký statek, hotel... Dinopark (s 3D kinem) leží asi 3 km odsud a je přístupný pouze ze zoo - speciálním dinovláčkem; hvězdárna
souvenir shop, lots of info tables and visual aids, Haná homestead, the hotel... The Dinopark (with a 3D cinema) lies about 3 km away and is accessible only from the Zoo - by a special dinotrain; observatory

restaurace v zoo; kiosky v Dinoparku
restaurants in the zoo; kiosks in the Dinopark

založen v dubnu 1965 (Zdeňkem Sokolíčkem), otevřen 8. srpna 1965
founded in April1965 (by Zdeněk Sokolíček), opened 8th August 1965

městský se zoo licencí MŽP
municipality with a zoo licence of Ministry of Environment

4 ha zoo + cca 3 ha Dinopark (původní rozloha byla 30 x15 m, od 1972 1,6 ha, současná rozloha od roku 2006)
4 ha zoo + cca 3 ha Dinopark (original area was 30x 15 m, since 1972 1,6 ha, current area since 2006)

 
1) Stručně o zoo Parku
2) Historie Zoo Parku
3) Zdeněk Sokolíček a založení Zoo Parku Vyškov

0 10 / 214 0 141 / 756
(31.12. 2013)
6 / 13 64 / 314 61 / 215
 
2013
2009
2006
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.05. 2005 (Video: 5 min 04 sec)
Image 1 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005 (Video: 5 min 04 sec)
Roman Hynek, 10.05. 2005 (Video: 5 min 04 sec)
Roman Hynek, 28.07. 2007 (Video: 3 min. 13 sec)
Image 2 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007 (Video: 3 min. 13 sec)
Roman Hynek, 28.07. 2007 (Video: 3 min. 13 sec)
Roman Hynek, 19.05. 2011 (Video: 3 min 12 sec)
Image 3 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011 (Video: 3 min 12 sec)
Roman Hynek, 19.05. 2011 (Video: 3 min 12 sec)
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 4 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 5 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 6 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 7 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 8 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 9 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 10 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 11 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 12 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 13 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 14 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 15 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Image 16 of 114
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 10.05. 2005
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 17 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 18 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 19 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 20 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 21 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 22 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 23 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 24 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 25 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 26 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 27 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 28 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 29 of 114
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 30 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 31 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 32 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 33 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 34 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 35 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 36 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 37 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 38 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 39 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 40 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 41 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 42 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 43 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 44 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 45 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 46 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 47 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 48 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 49 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 50 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 51 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 52 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 53 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 54 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Image 55 of 114
Roman Hynek, 19.05. 2011
Roman Hynek, 19.05. 2011
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 56 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 57 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 58 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 59 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 60 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 61 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 62 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 63 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 64 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 65 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 66 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 67 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 68 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 69 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 70 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 71 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 72 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 73 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 74 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 75 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 76 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 77 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 78 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 79 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 80 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 81 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 82 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 83 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 84 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 85 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 86 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 87 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 88 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 89 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 90 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 91 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 92 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 93 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 94 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 95 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 96 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 97 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 98 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 99 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 100 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 101 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 102 of 114
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 103 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 104 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 105 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 106 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 107 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 108 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 109 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 110 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 111 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 112 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 113 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Image 114 of 114
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019
Mojmír Sedláček, 06.07. 2019

  Stránka vytvořena 22.05. 2011 Poslední úprava 17.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.