!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zájezd

Zajezd 


Zoopark Zájezd
 
50°10'00"N, 14°13'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0129A
     
 
Zájezd 5
273 43
CZECH REPUBLIC
 
+420 312250887
 
+420 312250889
 
info☼zoopark-zajezd.cz
 
www.zoopark-zajezd.cz 
 
malá, ale rozrůstající se nestátní zoo. Dvě oddělené části - hlavní část - lemuři, drápkaté opice, mandrilové, talapoini, karakalové, surikaty, mary, psouni, klokani, ovce, papoušci, dravci, plazi (hlavně chameleoni) a nová část zoo - velbloudi, alpaky, kozy (dětská zoo)

small but burgeoning non-governmental zoo. Two separate parts - the main part - lemurs, Callitrichidae, mandrills, talapoins, caracals, meerkats, maras, prairie dogs, wallabies, sheep, parrots, raptors, reptiles (especially chameleons) and the new part of the zoo - camels, alpacas, goats (petting zoo)

prodej suvenýrů, dětská zoo
souvenir sale, petting zoo

základní občerstvení
basic refreshment

1998 - začátek chovu (Dana Fraňková), 2006 - vznik obecně prospěšné společnosti Zoopark Zájezd, 31. dubna 2010 - získání zoo licence MŽP, 1. května 2010 - otevření pro veřejnost

1998 - beginning of breeding (by Dana Fraňková), 2006 - creation of a non-profit non-governmental organisation Zoopark Zájezd, 31st April 2010 - obtaining of a zoo license of Ministry of Environment, 1st May 2010 - opening to the public

nezisková organizace Zoopark Zájezd o.p.s. se zoo licencí MŽP
non-profit organisation of Zoopark Zájezd o.p.s. with a zoo licence of Ministry of Environment

cca 0,1 ha hlavní část + cca 0,15 ha nová část (plánováno je celkem asi 7 ha)
cca 0,1 ha main part + cca 0,15 ha new part (total planned area is about 7 ha)

 
1) Stručně o zooparku

0 0 0 42 / 268
(31.12. 2013)
12 / 164 5 / 19 23 / 85
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 28.08. 2011 (Video: 4 min 38 sec)
Image 1 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011 (Video: 4 min 38 sec)
Roman Hynek, 28.08. 2011 (Video: 4 min 38 sec)
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 2 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 3 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 4 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 5 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 6 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 7 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 8 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 9 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 10 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 11 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 12 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 13 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 14 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 15 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 16 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 17 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 18 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 19 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 20 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 21 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 22 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 23 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 24 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 25 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 26 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 27 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 28 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 29 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 30 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 31 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 32 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 33 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 34 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 35 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 36 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 37 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 38 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 39 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 40 of 101
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 41 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 42 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 43 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 44 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 45 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 46 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 47 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 48 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 49 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 50 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 51 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 52 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 53 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 54 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 55 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 56 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 57 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 58 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 59 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 60 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 61 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 62 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 63 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 64 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 65 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 66 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 67 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 68 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 69 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 70 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 71 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 72 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 73 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 74 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 75 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 76 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 77 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 78 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 79 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 80 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 81 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 82 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 83 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 84 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 85 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 86 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 87 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 88 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 89 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 90 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 91 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 92 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 93 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 94 of 101
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 95 of 101
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 96 of 101
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 97 of 101
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 98 of 101
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 99 of 101
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 100 of 101
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 101 of 101
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016

  Stránka vytvořena 23.10. 2011 Poslední úprava 17.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.