!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zdiby

někdy se uvádí Brnky (administrativně částí Zdib) • sometimes is mentioned Brnky (administratively part of Zdiby)


Cats Paradise Zdiby
Minizoo Zdiby
50°09'27"N, 14°25'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0142B
     
 
Nad Hájem 0574
Zdiby - Brnky
250 66
CZECH REPUBLIC
 
+420 604684665
 
N/A
 
sachova.lenka☼seznam.cz
 
N/A
 
malý soukromý veřejně přístupný chov malých šelem (především koček) - rys ostrovid, karakal, serval, ocelot velký, kočka bažinná, kočka rybářská, kočka bengálská, kočka slaništní, kočka krátkouchá, mýval, nosál... Dříve i pumy, jezevci, cibetky, kočky divoké, rysi kanadští a karpatští atd. Nově také ptáci - především domácí a okrasní (papoušci, kanáři, husy, kachny, bažanti, holubi...)

small private publicly accessible breeding of small carnivores (especially cats) - European lynx, caracal, serval, ocelot, jungle cat, fishing cat, leopard cat, Geoffroy's cat, Amur leopard cat, raccoon, coati ... Previously also cougars, badgers, civets, wild cats, Canadian and Carpathian lynx etc. Newly aslo birds - especially domestic and ornamental (parrots, canaries, geese, ducks, pheasants, pigeons...)

prohlídky s průvodcem; bazén
guided tours; pool

X

okolo 1999 (?)
around 1999 (?)

soukromé (Petr Šach)
private (Petr Šach)

cca 0,1 ha

N/A
 
1) Stručně o minizoo

0 0 0 ~30 / N/A (~ 35 šelem • beasts of prey)
(2016)
0 ~15 / ? ~ 15 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 30.09. 2011 (Video: 5 min 09 sec)
Image 1 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011 (Video: 5 min 09 sec)
Roman Hynek, 30.09. 2011 (Video: 5 min 09 sec)
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 2 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 3 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 4 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 5 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 6 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 7 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 8 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 9 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 10 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 11 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 12 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 13 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 14 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 15 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 16 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 17 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 18 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 19 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 20 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 21 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 22 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 23 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 24 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 25 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 26 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 27 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 28 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 29 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 30 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 31 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 32 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 33 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 34 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011
Image 35 of 35
Roman Hynek, 30.09. 2011
Roman Hynek, 30.09. 2011

  Stránka vytvořena 06.11. 2011 Poslední úprava 08.06. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.