!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zelčín

Zelčin

někdy se uvádí Hořín (obec Zelčín je administrativně součástí Hořína, dříve byla součástí Vrbna) • sometimes is mentioned Hořín (Zelčín is administratively part of Hořín, formerly was part of Vrbno)


Zoopark Zelčín
Zelland
50°19'35"N, 14°26'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0038B
     
 
Zelčín 1
Hořín
276 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 777334064
 
N/A
 
info☼zooparkzelcin.cz
zelland☼zelland.cz
 
www.zooparkzelcin.cz 
staré stránky • old site: www2.zelland.cz
 
koňské stáje a jízdárna (v bývalém statku) s malou zoo - makaci, dikobrazi, emu, fretky, morčata, kozy, ovce, prasata, poníci, koně...

horse stables and riding area (in former farm) with small zoo - macaques, porcupines, emus, ferrets, guinea pigs, goats, sheep, pigs, ponies, horses...

dětské hřiště, dětská zoo, jízda na koních, ubytování
children's playground, petting zoo, horse riding, accommodation

restaurace
restaurant

2002

soukromé (Zelland s.r.o.)
private (Zelland s.r.o.)

N/A

N/A
 
1) Stručně o zooparku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 06.07. 2011 (Video: 3 min 47 sec)
Image 1 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011 (Video: 3 min 47 sec)
Roman Hynek, 06.07. 2011 (Video: 3 min 47 sec)
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 2 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 3 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 4 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 5 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 6 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 7 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 8 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 9 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 10 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 11 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 12 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 13 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 14 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 15 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 16 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 17 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 18 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 19 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 20 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 21 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 22 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 23 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 24 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011
Image 25 of 25
Roman Hynek, 06.07. 2011
Roman Hynek, 06.07. 2011

  Stránka vytvořena 11.07. 2011 Poslední úprava 11.07. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.