!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Žírovice

Sirmitz

dříve • formerly: Syrmice; Sirmice
často se uvádí Františkovy Lázně (dříve samostatná obec Žírovice je administrativně součástí Františkových Lázní) • often is mentioned Františkovy Lázně (formerly independent village Žírovice is administratively part of Františkovy Lázně)


Motýlí dům Žírovice
Žírovice Butterfly House
50°08'21"N, 12°22'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0119A
     
 
Žírovice 99
Františkovy Lázně
350 02
CZECH REPUBLIC
 
+420 354543558
 
N/A
 
motylidum☼mujbox.cz
 
www.motylidum.cz
 
jediný motýlí dům v ČR. Oproti zahraničním je velmi netypický - žádný skleník či hala, ale rodinný dům, žádná džungle rostoucích rostlin, ale výhradně květiny v květináčích... Na druhou stranu neuvěřitelné množství motýlů!!! V přízemí domu je pokladna, obchod se suvenýry a motýlí muzeum, v podkroví ve dvou místnostech samotná expozice živých motýlů. Je jich tu nesrovnatelně více než je v motýlích domech obvyklé - tolik, že je slyšet svištění křídel!!! Motýli Afriky, Jižní Ameriky, jižní a východní Asie a Austrálie.

the only butterfly house in Czech republic. Compared to foreign it is very atypical - no glasshouse or hall, but the family house, no jungle of growing plants, but only flowers in pots ... On the other hand, an unbelievable number of butterflies!!! In the ground floor there is the box office, gift shop and butterfly museum, in the attic in two rooms there is the real exposition of live butterflies. There is much more of them, than is usual in butterfly houses - so many, that a swish of wings is to hear!!! Butterflies of Africa, South America, South and East Asia and Australia.

obchod se suvenýry, blízko je unikátní Národní přírodní rezervace SOOS
souvenir shop, near is the unique National Nature Preserve SOOS

X

2001 nebo 2002 - otevření veřejnosti (předtím asi od 1996)
2001 or 2002 - opening for visitors (before than about since 1996)

soukromý (Stanislav Macek)
private (Stanislav Macek)

okolo 250 m2 (polovina je muzeum a obchod a polovina je expozice živých motýlů)
around 250 m2 (half is the museum and the shop and half is the exposition of live butterflies)

N/A
 
1) Stručně o Motýlím domě

N/A 0 0 N/A
0 0 0
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 4 min 13 sec)
Image 1 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 4 min 13 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 4 min 13 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 2 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 3 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 4 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 5 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 6 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 7 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 8 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 9 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 10 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 11 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 12 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 13 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 14 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 15 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 16 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 17 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 18 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 19 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 20 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 21 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 22 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 23 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 24 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 25 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 26 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 27 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 28 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 29 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 30 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 31 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 32 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 33 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 34 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 35 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 36 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 37 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 38 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 39 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 40 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 41 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 42 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 43 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011

  Stránka vytvořena 07.10. 2011 Poslední úprava 207.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.